Week van gebed 21 - 28 januari
Samen bidden met christenen in Oud-Charlois en Carnisse
Kerk van de Nazarener vrijdag 26 januari 19:00-19:45

'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed van 2018. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is aangedragen door christenen uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht.

Ook hier in Oud-Charlois en Carnisse willen we onze deuren openzetten om samen onze HEER aan te roepen in gebed. 
De exacte data in de andere gemeenten zijn op dit moment nog niet bekend maar op vrijdag 26 januari wordt de gezamenlijke gebedsdienst georganiseerd door de Kerk van de Nazarener Rotterdam samen met Emmaüs.
De bijeenkomst is van 19:00-19:45 in de ontmoetingsruimte in onze kerk. U bent van harte uitgenodigd!