Binnenkort start ds. Stephen Overduin met een Nazarener Catechese: ‘Eén Heer, één geloof en één doop.’ Maar wat is nu eigenlijk een catechese? Het woord komt van het Latijnse catechesis, katèchèsis [mondeling onderricht] en betekent godsdienstonderwijs. Historisch gezien gebeurde dit vaak in de vorm van vraag en antwoord met behulp van een catechismus. Denk bijvoorbeeld aan de Heidelbergse Catechismus die uit 129 vragen en antwoorden bestaat, die is erg bekend.

Een catechese kan dus eigenlijk over van alles gaan… uit hoeveel vragen en antwoorden bestaat het, waar kun je deze ‘catechismus vinden’ en wat maakt deze catechese dan 'Nazareens' ? In een interview met ds. Stephen stelde ik hem hierover wat vragen.

 

Hoe ben je op het idee gekomen om een ‘catechese’ te gaan geven? Is dat niet een beetje ouderwets en heb je dan ook een catechismus?

Het is heel ouderwets, maar wat oud is hoeft niet saai of achterhaald te zijn! Ik ben geabonneerd op ‘Holiness Today’, dat is het tijdschrift van onze internationale kerk. Van hen ontving ik dus dit blad, met daarin 163 vraag en antwoorden over ons geloof. Ik keek erin, en werd gelijk enthousiast! Ik ben enthousiast over de diepgang en doordachtheid van de antwoorden.

Waarom wil je dit doen?

Door deze editie van dit blad raakte ik erg enthousiast en zag meteen de meerwaarde van het gestructureerd doorlopen van zulke belangrijke geloofsonderwerpen. Het is erg inspirerend om samen met anderen, die ook de diepte in willen over deze belangrijke geloofsonderwerpen hier doorheen te lopen. Om met elkaar in gesprek te gaan en te stoeien met de thema’s die langskomen in de Catechese. 

Wat maakt deze catechismus nu eigenlijk Nazareens?

Het is geschreven door Nazarener theologen, en ook al behandelen ze hele algemene onderwerpen, waar de Christelijke kerk voor staat, toch doen ze dit vanuit een typisch Nazarener perspectief. Je kan overal een hamburger eten, maar hij zal toch overal net wat anders smaken. Deze catechismus is dus met een Nazarener smaak…dat moet je proeven!

Die titel ‘Eén Heer, één geloof en één doop’ is dat niet een beetje raar? Volgens het Handboek Christelijk Nederland zijn er maar liefst 648 kerken. En handhaven wij eigenlijk niet twee dopen?

Jammer he, al die verschillende kerken! Eigenlijk zijn we één kerk wanneer we Jezus Christus als Heer belijden. Daarom ook: ‘Een Heer, een geloof.’ En ja, dan heeft elke kerk weer net een andere uitleg aan die ene Bijbel, en leggen we op allerlei zaken weer meer of minder nadruk. Of kijken we anders tegen bijvoorbeeld de doop aan. Binnen de Kerk van de Nazarener erkennen we twee dopen, namelijk de volwassenendoop en de kinderdoop. Maar uiteindelijk is het slechts één doop: de doop in de naam van Jezus Christus. Het is niet de doop in de naam van ‘de Kerk van de Nazarener’ of de van ‘die-en-die kerk’, maar de doop van Jezus die we erkennen, en die bindt ons samen.

In de Catechismus, bij vraag 83, staat: “Doop is het sacrament van voorafgaande genade en een teken van het verbond van genade.” Hoe dat precies gaat met kinder- en volwassenendoop, daarvoor is dit interview te kort, en moet je maar meedoen met de cursus!

Voor wie is deze catechese eigenlijk bedoeld? Weet je dit niet allang als je lid bent geworden en een oriëntatie cursus hebt gedaan?

Deze catechese is voor iedereen die heel gestructureerd langs essentiële onderdelen van ons geloof wil gaan en open staat deze opnieuw te doordenken.

We behandelen de volgende onderwerpen:

  • De Apostolische Geloofsbelijdenis
  • De sacramenten van doop en avondmaal
  • De tien geboden
  • Het Onze Vader

Wat wel belangrijk is voor deze catechese, is dat je Engels kan lezen, omdat de Catechismus die we gaan behandelen (nog) niet is vertaald en alleen in het Engels te krijgen is.
Klik hier voor de Nazarener Catechismus

Wat is de vorm waarin deze catechese gegeven wordt, is het vooral veel informatie of is er ook ruimte voor dialoog en mag je zelf vragen insturen?

We delen de catechese op in drie delen. Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze de vragen en antwoorden voor die avond zelf van tevoren doornemen. De bedoeling is dat zij er zelf een vraag uitkiezen, die hem/haar het meeste aanspreekt, intrigeert, of die juist nieuwe vragen oproept. Op de avonden zelf, gaan we met elkaar hierover in gesprek, en willen we juist ook van elkaar leren, en van de Catechese zelf.

Elke avond zal ik als inleiding kort iets zeggen over de vragen en hun achtergrond die we die avond behandelen. Maar het doel van de avond is dat we juist met elkaar in gesprek gaan met de Bijbel en de catechese in de hand. Het is de bedoeling dat we niet alleen de antwoorden theoretisch gaan begrijpen met elkaar, maar ook de implicaties/toepassingen van de antwoorden.

Mocht iemand een specifieke vraag hebben over de catechismus, dan kan deze altijd worden ingestuurd, en dan zal ik hem zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

In je preek van 1 oktober stelde je de vraag, “Leggen we de lat niet gewoon te laag”. Daarmee gaf je aan dat we in Christus een enorm potentieel hebben wat we met Zijn hulp tot ontwikkeling en bloei kunnen laten komen, mits we hiervoor willen trainen en met de Geest mee willen werken. Kan deze catechese ons helpen om de lat hoger te leggen?

Jazeker, omdat ik geloof dat goed onderwijs altijd transformerend en veranderend werkt. Alles waarover we nadenken, bidden, overwegen en lezen vormt ons ook (Romeinen 12:2).

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier om naar het overzicht van de Nazarener Catechese + data's te gaan bij het Bijbelstudie overzicht

Klik hier voor het (Engelstalige) artikel van Holiness Today - de Catechese met 163 vragen en antwoorden