Ontmoeting met God

Elke zondag om 10:00u vieren wij samen een eredienst.

Tijdens de dienst op zondag staat ontmoeting centraal. Onze God van liefde wil met ons in dit leven staan en ontmoet ons wie we ook zijn en waar we ook staan. We willen en kunnen God ontmoeten tijdens onze dienst in aanbidding, muziek, stilte, Bijbellezing, het open altaar en de preek.

De kinderen hebben elke week een bijzondere plek in de dienst tijdens het speciale ‘kindermoment’. Voor kinderen is er na het kindermoment een eigen dienst en er is altijd creche voor baby’s en peuters aanwezig.

Open Altaar

Tijdens het open altaar, kunt u naar voren komen om te bidden of om stil te zijn. U kunt knielen aan de altaarbanken, of als u slecht ter been bent, zitten op een stoel bij de altaarbanken of staan gericht naar het kruis. Het is een plaats waar we onze dank brengen, onze zorgen loslaten en waar we ons open stellen om Gods liefde, leiding, genezing en vrede te ontvangen. Een plek waar God ons ontmoet en omarmt zoals we zijn.

Voorafgaande aan het open altaar verlaat de Bulgaarse groep de kerkzaal voor hun eigen Bulgaarstalige moment van overdenking en gebed.

Преди четенето на Библията / проповед напусне групата, българската църква зала за своя български език момент на размисъл и молитва ...

Ontmoeting met elkaar

Ook willen we elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en er voor elkaar zijn. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken in de ontmoetingsruimte. Gewoon voor een gezellig gesprek of om nog eens door te praten over de dienst…, je bent van harte welkom!