Zondag 30 augustus 2020

Ds Stephen Overduin spreekt over het thema: 'Hoe aanbid ik een onzichtbare God?' n.a.v. Micha 6:6-8. Omdat deze dienst in het park is gehouden, is er geen opname of livestream van geweest.