Thuisliturgie zondag 19 april 2020

Thema: "Als je er je vinger niet op kunt leggen."
Setkin Sies zal spreken over de ontmoeting van Thomas met Jezus (Johannes 20:24-29).

 

 

10:00 uur

 

Votum en groet

Spreek het volgende uit, om de dienst mee te openen:


Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Vader.
En van Jezus Christus,
die zichzelf gegeven heeft 
om ons nieuw leven te geven!

Genade zij u en vrede van God, 
Hij woont met zijn Geest in ons.
Hem komt de eer toe
tot in alle eeuwigheid. 
Amen.

 

Play-list hele dienst

Als je alle liederen inclusief preek en het kindermoment, wilt luisteren: klik je hier. Vergeet in dat geval niet de WEF-collecte en om tijd te nemen voor stil gebed.

 

Openingslied

 

Optie: Kindermoment & lied

Vanmorgen een kinderlied met een boodschap voor ons allemaal: 'Kom aan boord'

Het kinderwerk voor deze week, voor kinderen van 4 tot 12 jaar, vind je hier en hier.

En het Peuterwerk staat weer onderaan deze pagina.

 

 

Collecte – Wereld Evangelisatie Fonds (WEF)

Ook deze week is de collecte voor het Wereld Evangelisatie Fonds (WEF). Vorige week is al gul gegeven door een aantal mensen, maar het is goed om deze collecte nog verder aan te vullen. Juist nu zijn onze handen ver weg heel bezig en nog meer nodig.

Het WEF betaalt de kosten van onze missiewerkers en maakt het mogelijk om daar te zijn waar we werkelijk het verschil kunnen maken. Als u nieuwsgierig bent staat er hier een overzicht van wat er wereldwijd gedaan wordt met de Corona uitbraak en over wat het fonds betekent in de praktijk.

We vragen u om bij te dragen aan het WEF op een manier die u en uw situatie past. Dat kan op NL47 INGB 0002 3272 71 t.n.v. Kerk van de Nazarener Rotterdam ovv WEF 2020 Dank voor uw ruimhartigheid!

U kan ook geven via de Givt App, met behulp van de QR-deze code. Meer informatie over geven via Givt, vind je hier

 

Zingen/luisteren

Luister naar of zing mee met onze eigen muziekgroep:

 

Gebed

We zijn in de aanwezigheid van een De Eeuwige. Hij is met ons. Neem een moment van gebed en stilte.

  • Prijs God voor hoe geweldig groot Hij is!
  • Dank God voor het nieuwe leven in Hem.
  • Bid voor mensen in de gemeente of je omgeving die kwetsbaar en/of ziek zijn (Zie gebedspunten, inloggen verplicht). 
  • Bid voor hulpverleners en anderen in vitale beroepen
  • Leg je noden en verlangens bij God.
  • Bid voor de vrede van Christus in de wereld en je leven.

 

Instrumentaal tussenspel

 

Preek

Hier vind je de preek "Als je er je vinger niet op kunt leggen" door Setkin Sies. Deze preek gaat over de ontmoeting van Thomas met Jezus (Johannes 20:24-29).

 

Lied na de preek

Mediteer over de woorden van de preek, tijdens het luisteren naar dit lied:

 

Slotlied

 

Ontmoetingsruimte online

11:00u – ontmoetingsruimte online, gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de preek. Hoe kom je erin? Vraag Pieter Wilson.

 

Doorpraten

Aan de hand van de volgende vragen, kan je verder nadenken of doorpraten ter plekke, via telefoon of Social Media. Je zou ook deze vragen met je kring (op afstand) kunnen bespreken.

  • Wat doet de onzekerheid van deze corona-crisis jou?
  • Welke plaatst heeft het geloof in deze tijd van onzekerheid, beperking en verandering?
  • Wat helpt jou om je vertrouwen in God te stellen?

 

Overige liederen

Klik hier, voor een playlist voor lofprijzing en aanbidding, uitgezocht door Nici Overduin.

 

 

Peuterwerk 

Deze week staan we stil bij de opdracht die aan de discipelen gegeven wordt: Vertel aan iedereen wat ik jullie geleerd heb, en vergeet niet dat ik altijd bij jullie zal zijn.

Verhaal
Jezus ziet zijn vrienden na Pasen nog een paar keer. Elke keer zegt Hij: “Ik ga straks weer weg, en dan moeten jullie aan iedereen gaan vertellen wat ik aan jullie heb geleerd. En wees niet bang, ik zal altijd bij je zijn.”

Liedjes

Knutsel

Jezus stuurt zijn vrienden de wereld in om samen met hem over hem te vertellen. We knutselen dus sandalen voor aan onze voeten, zodat we kunnen wandelen met Jezus.
Deze sandalen kun je maken van karton, misschien hebben jullie nog een oude doos thuis liggen? Maar met simpel papier kan het natuurlijk ook.