Thuisliturgie 10 april 2020

GOEDE VRIJDAG
'Niet mijn wil, maar uw wil geschiedde’

Gebed
Vrijdagavond voor de dienst, willen we om 19.45 samen als kerkgemeenschap bidden vanwege de corona-crisis. Als voorbereiding voor dit gebed, kunt u dit filmpje bekijken, over wereldwijd gebed dit weekend, of dit artikel lezen.

Dienst
Op Goede Vrijdag willen we om 20.00u, een online dienst houden. Zo zijn we toch samen, ook wanneer we ieder afzonderlijk de dienst thuis houden. Alles wat je nodig hebt voor deze dienst vind je op deze pagina.

Avondmaal

Normaal vieren we met Goede Vrijdag ook het Avondmaal met elkaar. Maar er is niets normaals aan dit jaar. Het feit dat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten en gezamenlijk het Avondmaal kunnen vieren, bepaalt ons bij de huidige crisis. We zouden ‘online Avondmaal’ kunnen vieren, maar we zien hiervan af, en vereenzelvigen ons met de meest kwetsbare mensen op dit moment. Zij die lijden onder het virus, door ziekte, of juist in eenzaamheid. Zij die niet samen het Avondmaal kunnen vieren. En zo worden we ons bewust van ons verlangen naar de verlossing die komt in Jezus Christus! En zien we uit naar de dag waarop we weer compleet als gemeenschap het Avondmaal zullen vieren!

 

20:00 

Je kan de dienst starten, door een kaars aan te steken. Deze brandende kaars herinnert ons aan Gods aanwezigheid in de Heilige Geest. Hij is met ons!

We starten de dienst met de volgende twee liederen van Sela. Je kan ook hier klikken voor de playlist van de openingsliederen, inclusief overdenking en een meditatief orgelmoment tot slot.

 

Overdenking

De Bijbellezingen Matteüs 6:9-10 en Matteüs 26:36-41. Het thema is 'Niet mijn wil, maar uw wil geschiedde'. Dit is deel zes uit de serie over het Onze Vader.

Hier vind je de overdenking, inclusief een meditatief moment 'Het ruwhouten kruis', ingespeeld door Dirk Jan Versendaal op het orgel in ons kerkgebouw.

Dit gedeelte van de dienst wordt weer afgesloten met het bidden van het Onze Vader.

 

Afsluitend meditatief 'Wie maar de goede God laat zorgen.' 

 

Overige liederen

Hieronder staan diverse andere liederen om de verder te luisteren en/of mee te zingen. Je kan ook hier klikken voor de playlist van deze liederen.