Thuisliturgie zondag 5 april 2020 - Palmzondag 

Thema: ‘Laat uw koninkrijk komen' oftewel ‘Laat God, God zijn!’


 

Het schilderij van de week heeft als thema 'En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.' Dit thema lijkt veel meer op het thema van Palmpasen dan je zou denken, maar daarvoor moet je de preek maar luisteren! 
De uitleg over het schilderij vind je hier.

 

Je kan onderstaande liturgie volgen voor de thuisdienst. Er is ook een playlist van de genoemde liederen en de preek in de liturgie, die vindt je hier. Dan hoef je de liederen of de preek niet apart op te starten. De totale speelduur van de playlist is 40 minuten, en is zonder het kindermoment.

 

10:00 uur

 

Votum & Groet (uit Galaten 1:3-5)
Je kan de dienst openen met het uitspreken van de volgende tekst:

Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van onze Heer Jezus Christus,
die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden
om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld.
Dat is de wil van onze God en Vader.
Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. 
Amen.

 

Optie: Kindermoment & lied

Vanmorgen wordt hier het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem in Lego naverteld, zeer de moeite waard!

Het kinderlied is ‘Hosanna’

En het kinderwerk voor deze week, voor kinderen van 4 tot 12 jaar, vind je hier

Een speciaal Peutermoment vind je onderaan deze pagina. Daar vind je ook nieuwe Bijbel-emoji-rebussen.

 

Zingen/luisteren

Luister naar of zing mee met één of meerdere van de volgende liederen:

 

Gebed/stilte

We zijn in Gods aanwezigheid, Hij is met ons. Neem een moment om je hart op God te richten. Je kan stil zijn, één persoon kan bidden, of meerderen kunnen een kort gebed uitspreken:

 • Prijs God voor hoe geweldig groot Hij is.
 • Dank God voor Zijn Aanwezigheid, trouw en liefde.
 • Geef jezelf aan Hem over, Hij is Heer!
 • Bid voor mensen in de gemeente of je omgeving die kwetsbaar en/of ziek zijn (Zie gebedspunten, inloggen verplicht). 
 • Bid voor hulpverleners en anderen in vitale beroepen
 • Leg je eigen noden en verlangens bij God.
 • Bid voor de vrede van Christus in de wereld en je leven.

 

Preek

Hier vind je de preek ‘Laat uw koninkrijk komen!’ oftewel ‘Laat God, God zijn.’ De Bijbellezingen zijn uit Matteüs 6:9-10 en 21:6-11.

Deze preek is deel vijf in de serie over het ‘Onze Vader’ in de 40-dagentijd voor Pasen.

 

Meditatief 'Open the eyes of my heart Lord'

 

Collecte

Collecte??? Ach ja, als we toch digitaal bezig zijn... Voel je niet verplicht, maar we zijn heel blij als je een (kleine) gift wilt overmaken. Dat kan anoniem via de Givt-app (www.givtapp.net), of rechtstreeks overmaken op NL47 INGB 0002 3272 71, onder vermelding van ‘gift.’

 

Zingen/luisteren tot slot

 

Doorpraten

Aan de hand van de volgende vragen, kan je verder nadenken of doorpraten ter plekke, via telefoon of Social Media. Je zou ook deze vragen met je kring (op afstand) kunnen bespreken.

 • Wanneer heb je Gods Koninkrijk gezien, waar je het niet verwachtte?
 • Wat herken je in de Farizeeër, de menigte en de leerlingen van Jezus?
 • Welke verwachtingen heb jij van God en Zijn Koninkrijk?
 • Welke verwachtingen van Gods Koninkrijk zou je los willen laten, om meer ruimte te geven aan het mysterie van God?

 

Overige liederen om te luisteren

 

Bijbel-Emoji-Rebus

Na mijn oproep vorige week, heb ik verschillende nieuwe Emoji-rebussen ontvangen. Weet jij welke Bijbelse personen of verhalen hier worden uitgebeeld?
Blijf ze opsturen!

 

 

Peutermoment

Verhaaltje: Inleiding Palmpasen + Vervolg ‘onze vader’

 

Liedjes:

Hosanna
Onze Vader

 

Knutsel: 

Als knutsel is vandaag de knutsel van de bijbelbasics wel heel erg leuk om te doen. Kleur het palmblad, kleur de ezel, klem 2 wasknijpers aan de ezel en plak het palmblad op de ezel. Deze vind je hier.