“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” Filippenzen 4:6-7

Alles wat we doen begint met en wordt gedragen door gebed!

Bidden is in de eerste plaats relationeel. Zoals een kind leert praten doordat ouders tegen het kind spreken, leren wij bidden omdat God tegen ons spreekt. Bidden bestaat niet alleen uit dingen vragen, maar ook God antwoorden en naar zijn stem luisteren. In het gebed storten wij niet alleen ons hart voor God uit, maar stellen we ons hart ook open om van God te ontvangen. 

Door ons toe te wijden aan het gebed belijden wij dat wij volkomen van God afhankelijk zijn en door het gebed blijven wij intiem met God verbonden.

 

Het gebed is dan ook onmisbaar en heeft een belangrijke plek in onze gemeente!

    • Tijdens de Open Kerk van maandag tot en met donderdag kunt u een kaarsje branden in de kerkzaal en bij het altaar bidden. Als u dit wilt kan er ook altijd iemand voor u bidden.
    • Elke woensdagavond om 19:00u is er een bidstond in de kerk. U bent hier van harte welkom!
    • Een aantal keer per jaar organiseren wij ook een speciale gebedsdienst, dit wordt steeds in de agenda en onze nieuwsbrieven aangegeven.
    • Elk jaar houden wij in november een speciale dankdienst.
Zolang er mensen voor je bidden, sta je in het leven niet alleen. Zij bouwen met gevouwen handen een muur, beschermend om je heen…