Privacyverklaring
Rotterdam, 2 april 2022

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom. Met verwerken bedoelen we onder andere het opslaan, verzamelen, gebruiken, lezen van persoonlijke gegevens. Het verwerken van persoonsgegevens heeft invloed op uw privacy. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
De Kerk van de Nazarener Rotterdam verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om met elkaar een kerkelijke gemeente te zijn.
De Kerk van de Nazarener Rotterdam vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Gebruik van persoonsgegevens
Als lid of vaste bezoeker van onze kerk en bij het gebruiken van onze sites verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze site moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij  contact met u kunnen opnemen in het kader van het doel van de verwerking.

Nieuwsbrief
Wij bieden verschillende nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt zich zelf abonneren op onze nieuwsbrieven of uw e-mailadres kan op uw verzoek worden toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook via social media kunnen wij u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuwsbrieven, bijeenkomsten en cursussen.

Publicatie
We willen graag extra aandacht besteden aan mensen die dit nodig hebben. Daarom kunnen sommige persoonsgegevens worden gedeeld met de andere leden en vrienden. Voor het gebruik van deze persoonsgegevens in mededelingen in de nieuwsbrief, liturgie of in de dienst, wordt vooraf toestemming gevraagd.
Op verzoek verstrekken wij een papieren uitdraai van de actuele namen- en adressenlijst in Churchbook. We doen dit alleen voor leden en vrienden die moeite hebben met het gebruik van de site.

Beeldopnamen
Een enkele keer worden tijdens kerkdiensten of activiteiten foto’s of video’s gemaakt. We zorgen ervoor dat je niet herkenbaar in beeld komt, tenzij je daar toestemming voor geeft. Vanaf het najaar van 2020 streamen wij onze diensten live via youtube. Hierbij worden geen bezoekers van de kerk in beeld gebracht. Ook de kinderen die tijdens het kindermoment op het podium zitten worden niet in beeld gebracht.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan het Nederlandse district van de Kerk van de Nazarener indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Ook in geval dat het wettelijk verplicht is, geven wij uw persoonsgegevens door. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

In onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Op onze sites wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Uw verder gebruik van onze sites vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • De Kerk van de Nazarener Rotterdam heeft een contactpersoon Informatieveiligheid die toeziet op de informatiebeveiliging en privacy. Deze persoon is echter geen (aspirant) Functionaris Gegevensbescherming.
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen uw browser en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
  • De site wordt gehost op een server bij de professionele hostingpartij Onward Consultancy.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang u lid of vriend bent van onze kerk. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden voor de eigen kerk en het Nederlandse district van de Kerk van de Nazarener. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Websites van derden
Deze privacyverklaring geldt niet voor de websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring altijd aanpassen. Lees regelmatig deze privacyverklaring door, zodat u op de hoogte bent van ons privacybeleid.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Heeft u vragen over uw privacy of wilt u inzage in uw persoonsgegevens. Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij het verzoek tot inzage, wijziging of verwijderen van uw persoonsgegevens, vragen wij eerst om u te identificeren. Deze controle is nodig om misbruik te voorkomen.

Toegang leden De Kerk van de Nazarener Rotterdam
Leden van onze kerk hebben (beperkte) toegang tot de site(s) om gegevens van andere leden op te zoeken en/of te bewerken. Dit is afhankelijk van de rol en functie binnen de kerk. De financiële persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de boekhouder en de kerkenraad.

Open Source applicaties
Onze kerk maakt voor haar website gebruik van open source applicaties. Dat houdt in dat de beveiliging geverifieerd kan worden door iedereen. Hierdoor worden beveiligingslekken door menselijke fouten sneller ontdekt en is het vrijwel onmogelijk om moedwillige beveiligingslekken zoals achterdeuren in te bouwen zonder daarop betrapt te worden. Experts beschouwen open source als de meest veilige aanpak, zolang deze actueel gehouden wordt. Onze kerk streeft ernaar om updates zo snel mogelijk te installeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
De Kerk van de Nazarener Rotterdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.