Kom

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” - Jezus (Mattheüs 11:28-30)

Jezus hield zoveel van ons dat hij alles achter liet om naar ons te komen. Hij nodigt ons om alles los te laten en bij Hem te komen zoals we zijn. Hij is gekomen om ons rust, vrede en het volle leven te geven. Wij kunnen bij Jezus komen, omdat Hij naar ons kwam. In het dagelijks leven zijn we vaak druk en gehaast. We worden geleefd door overvolle agenda’s en moeten ons haasten om overal op tijd te komen en al onze deadlines te halen. Elke dag strekt Jezus liefdevol zijn hand naar ons uit en zegt: Kom. In de Praktijk willen we leren wat het betekent om los te laten en elke dag bij Jezus te komen zoals we zijn.

Blijf

“Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde.” - Jezus (Johannes 15:9)

Jezus weet dat wij niet in staat zijn, God, onze naaste en onszelf altijd lief te hebben. Daarom zegt hij; ‘blijf in Mijn liefde’ want ik kan nooit stoppen met jou liefhebben. Hij heeft ons lief zoals de Vader hem liefheeft. Als wij in Jezus’ liefde blijven en ontdekken hoeveel God van ons houdt zal zijn liefde ons hart genezen en ons van binnenuit veranderen. Jezus zegt dat als wij in hem blijven en hij in ons, we veel vrucht dragen. Vrucht die groeit vanuit de intieme relatie met Jezus. Dan ontdekken we dat het er niet om gaat dat we proberen goed te zijn, maar dat we van God zijn; zijn geliefde kinderen. Wij kunnen liefhebben, omdat God ons eerst heeft liefgehad. In de Praktijk willen we leren hoe we in de liefde van Jezus blijven.

Volg

“Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volg en.” - Jezus (Lukas 9:23)

Als we bij Jezus komen zoals we zijn, en in zijn liefde blijven nodigt hij ons om hem te volgen. Zoals de Vader Jezus zond, zend Jezus ons. Jezus weg was de weg naar het kruis. Jezus volgen betekent de weg van het kruis gaan. Een weg van nederige dienstbaarheid in liefde. Jezus kwam om zijn leven te geven, om te dienen om lief te hebben. Hij liet ons zien dat dit de weg van het Koninkrijk, de weg in het volle leven is. Om te kunnen dienen en lief te hebben zoals hij, moeten wij sterven aan onszelf zodat Jezus in ons leeft en wij in hem. Wij kunnen deze weg van het kruis gaan omdat Jezus ons is voorgegaan, en wij in zijn voetsporen kunnen treden. Ook staan wij er niet alleen voor. Jezus heeft ons zijn Geest en elkaar gegeven. In de Praktijk willen we leren hoe we onszelf verloochenen en in Jezus voetsporen treden. Hoe we dienen en liefhebben zoals Jezus.

Avondmaal

Elke avonddienst vieren wij met elkaar het avondmaal. Jezus stelde het avondmaal in tijdens het pesachmaal. “Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: “Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken daaruit. Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen van jullie vergoten wordt.’” (Markus 14: 22-24)
Jezus zelf roept ons hiertoe op in Lukas 22:19 “Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken…” 
Door elke avonddienst samen avondmaal te vieren, willen wij deze oproep van Jezus in praktijk brengen.
Aan tafel denken we aan Jezus, hoeveel hij van ons houdt en wat hij voor ons heeft gedaan. Aan tafel worden we stil, we beseffen en erkennen onze gebrokenheid, door onze zonde moest Jezus sterven.
Aan tafel komen we tot rust, we hebben vergeving ontvangen, en in de wijn en het brood proeven wij het volle leven wat Jezus ons kwam brengen. 
Aan tafel zijn we dankbaar voor de genade en vreugde om wie we in Christus zijn; geliefd. Aan tafel zitten we nooit alleen, in Christus zijn we verbonden met elkaar. Zijn liefde voor ons, en onze liefde als antwoord op Hem maakt ons één.
Aan tafel kiezen we steeds opnieuw om onszelf te geven, aan Jezus en elkaar.
Het avondmaal zelf symboliseert wat kerk zijn betekent en hoe wij samen navolgers van Jezus Christus zijn in de praktijk.

Het team

Als team willen wij samen met jullie ontdekken hoe we bij Jezus komen , in zijn liefde blijven en hem na volgen . Het is ons verlangen en gebed dat we meer en meer gaan begrijpen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde van God is, die onze kennis ver te boven gaat. 

Als je vragen hebt of graag met iemand over dingen door wil praten kun je altijd met één van ons contact opnemen. Je kunt je vragen ook altijd stellen tijdens de Q&A op de avonden zelf.