Welkom bij de eerste avond van In de Praktijk van dit seizoen. Vanavond is onze eerste avond in een serie van drie rondom het thema ‘De schoonheid van God bewonderen’. Je vindt hier de thuisliturgie om zelf of samen met anderen deze viering te beleven.

Openingsgebed
Eeuwige God, Schepper van hemel en aarde, 
God van Abraham, Isaak en Jakob,
God van Israël, 
God en Vader van onze Heer en Redder Jezus Christus, 
Ware en levende God die Vader, Zoon en Heilige Geest is,
Ontferm u en hoor ons gebed.

O Heer, laat deze tijd met elkaar een tijd van ontzag voor U zijn, waarin wij onze aandacht aan U geven en leren U te volgen.
Laat ons Uw schoonheid, goedheid en waarheid zien en horen.
Wij eren U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja, amen

Lied – Wij eren en aanbidden U (opwekking 127) Luister hier 

Overdenking
Hier vind je de overdenking van vanavond. Je kunt de overdenking in één keer kijken of je kunt steeds stoppen bij het moment waarop een verwerkingsvraag van toepassing is (zie onder de video).

(0:00 t/m 8:22)
Lied – Thuis Luister hier

Verwerking
Kun je iets vertellen over een ervaring waarin je God als Vader in je leven hebt ervaren? Of ken je die ervaring niet? Weet je ook waarom wel of niet?

Gebed
Neem een moment om (alleen of met elkaar) te bidden voor mensen die moeite hebben met het beeld van God als Vader door de ervaringen die ze hebben met hun eigen aardse vader. Bid ook voor de moslimwereld die God niet hun Vader kunnen noemen.

(8:23 t/m 9:15)
Lied - Jezus, licht in de duisternis (opwekking 627) Luister hier

Verwerking
Op welke  manier ervaar jij Jezus als het licht dat het hart van God de Vader openbaart?

Gebed
Neem een moment om (alleen of met elkaar) te bidden dat we onze ogen op Jezus gericht houden zodat we de Vader kunnen zien zoals Hij is. Bid ook voor de mensen die niet in Jezus geloven.

(9:16 t/m 11:16)
Lied - Heilige Geest van God (opwekking 343) Luister hier

Verwerking en gebed
In Romeinen 8:16 lezen we: “De Geest zelf verzekert onze geest dat we kinderen van God zijn.” Deze zekerheid komt door het geloof dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ons heeft gered. (Joh. 3:16)
Wij hebben dit getuigenis van Gods Geest in onszelf. Maar we kennen veel mensen om ons heen die Jezus niet kennen. Laten we daarom samen dit gebed bidden:

“Heer Jezus, u opende aan het kruishout uw liefdevolle armen zodat iedereen binnen het bereik van uw reddende omarming kan komen. Daal met uw Geest op mij neer, zodat ik met uitgestrekte liefdevolle handen, mensen die u nog niet kennen mag helpen de diepte, breedte en hoogte van uw liefde te leren kenen. Tot eer en glorie van uw Naam.
Amen”

(11:17 t/m 14:57)
Lied - Vader, Zoon en Geest ik prijs U (opwekking 402) Luister hier

Luisterlied - Vol Ontzag (opwekking 803) Luister hier

Zegen
De drieënige God door wie alles is ontstaan, door wie alles is geschapen en in wie alles zijn doel heeft, zegent je en gaat met je mee. Aan Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen”