Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

We willen je elke maand een oefening meegeven. Iets dat past bij het thema en dat je helpt om er in het dagelijks leven in je wandel met God handen en voeten aan te geven. Deze maand: je bewust worden van de schoonheid van de natuur.

Bij In de Praktijk willen we met en van elkaar leren hoe we navolgers van Jezus Christus zijn. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je je voor inspannen. We zijn niet de eerste christenen die daarmee bezig zijn, dus we kunnen veel leren van de mensen die ons zijn voorgegaan. De gouden driehoek van verandering kan ons hierbij helpen.

Ons nieuwe jaarthema is De reis naar je bestemming. Ons leven met God wordt vaak vergeleken met een reis. We worden uitgenodigd om met Hem op weg te gaan. Maar weet je eigenlijk wel wie God is? Daarom kijken we dit seizoen naar verschillende beelden over God. Vanavond: God is goed.

Mij is gevraagd of ik iets wilde schrijven over wat ik belangrijk vind aan ‘In de Praktijk’ en aan het nieuwe jaarthema. Ik denk dat beiden ons kunnen helpen bij het groeien in geloof en levensheiliging. Soms kunnen dat soort termen een gevoel van vermoeidheid of zelfs wrevel oproepen. Maar verandering en geestelijke groei zijn écht mogelijk. Het jaarthema en de avonden van ´In de Praktijk´ willen verlangen wekken, aanmoedigen en inspireren om hierin te geloven en hier voor te gaan. Want, om het in Nazarener termen te zeggen, de reis naar je bestemming is ´´de reis naar volkomen heiligmaking´. En dat betekent zoveel als: steeds meer de persoon worden die God jou bedoeld heeft te zijn.