Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Deze woorden van Paulus vormen de ondertitel bij ons jaarthema Veerkrachtig geloven. Hoe kon Paulus dat zeggen? Wat was zijn geheim? Deze maand kijken we aan de hand van het leven van Paulus naar vreugde. Vreugde is één van de manieren waarop God ons te hulp komt. Doe mee met deze online viering van In de Praktijk en ontdek hoe vreugde een bron van veerkracht in je geloof is.

Hulp is onderweg! Je staat er niet alleen voor! God wil je helpen. Hij doet dat langs de weg van hoop, vreugde en dankbaarheid. Deze keer kijken we daarom naar hoop. Hoop ontspringt niet aan de feiten, hoop vertelt ons dat het leven de moeite waard is ondanks de feiten.

We kijken naar het leven van de profeet Ezechiël. Hij hoorde bij de eerste groep Israëlieten die koning Nebukadnezar naar Babylon wegvoerde in ballingschap. Hij is nooit meer teruggekeerd naar zijn vaderland en profeteerde uitsluitend in Babylon. Toch gaf hij de hoop voor de toekomst van zijn volk nooit op. 

Door hoop ontdekken we dat we er niet alleen voor staan: God wil ons helpen. We ervaren Gods nabijheid en betrokkenheid. Zo helpt hoop ons om onszelf toe te staan weer vreugde te ervaren en onszelf bloot te stellen aan de mogelijkheid van pijn. Zonder hoop durven we niet meer blij te zijn. Met hoop ervaren we: je bent van waarde, je leven doet ertoe, hulp is onderweg.

Je bent van waarde!
Je bent geschapen naar het beeld van God. Daar hoef je niets voor te kunnen en niets voor te doen. God geeft jou je waarde. En niets of niemand kan die van je afnemen.

Bij de tweede avonddienst van In de Praktijk kijken we naar het leven van Maria, de moeder van Jezus. Maria leefde vanuit de overtuiging dat ze van waarde is. Maria is een voorbeeld voor ons van iemand die weet dat ze, ondanks haar lage maatschappelijke status, door God geliefd is. Ze weet dat ze van waarde is, niet om wie ze zelf is, maar om wie God is.

Je leven doet ertoe!
Je bent hier niet zomaar, je leven heeft zin en betekenis. God heeft een doel met jouw leven.

We kijken deze avond naar het leven van Esther. Esther kwam in een moeilijke positie terecht. Toch had ze een keuze hoe ze daarop wilde reageren. En in die keuze vond ze de zin en de betekenis van haar leven. Als herinnering aan deze gebeurtenissen vieren Joodse gelovigen nog steeds elk jaar het Poerimfeest. Het is goed om belangrijke momenten in je leven te markeren. Dat helpt je om de zin in je eigen leven te ontdekken en te zien hoe God werkt in jouw leven.

Om veerkrachtig te kunnen geloven moeten we net als Mozes leren om God te zien in ons leven. Tegelijkertijd kunnen we God nooit helemaal begrijpen, hij blijft een mysterie. Vertrouwen op God vraagt daarom een keuze vooraf. Pas daarna zijn we in staat om God te zien in ons leven.

Heb je de avonddienst gemist? Of wil je de overdenking nog eens naluisteren? Kijk dan het filmpje!