Het is misschien wel het bekendste gebed ter wereld: het Onze Vader. Veel mensen, of ze nu gelovig zijn of niet, kennen dit gebed of gedeeltes ervan. Het is het enige gebed dat Jezus ons geleerd heeft en het staat midden in de Bergrede.

 

Wat gaan we doen?

Dit jaar besteden we in de 40-dagentijd van zondag 1 maart tot en met zondag 12 april (Eerste Paasdag) aandacht aan het Onze Vader. We doen dat op allerlei manieren: op het podium, bij de kinderen, in de dienst, online en in onze ontmoetingsruimte. Zo willen we stil staan bij woorden die vertrouwd maar toch ook steeds weer nieuw zijn.

 

Samen bidden - met nieuwe woorden

Eén van de dingen die we gaan doen is dit gebed elke zondag samen bidden aan het begin van de dienst. We gebruiken hiervoor de tekst van de - nog te verschijnen - gereviseerde Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Zo krijgen oude woorden een nieuw jasje waarmee ze ook voor de nieuwe generatie weer begrijpelijk worden. Want het bidden van het Onze Vader is een opdracht en een traditie die het waard is om door te geven!

 

Op het podium

Zoals u gewend bent, wordt het podium in de aanloop naar Pasen altijd op een passende manier aangekleed. Dit jaar sluiten we daarmee aan bij het thema ‘Heer, leer ons bidden - 40 dagen met het Onze Vader’.

 

Samen kijken - een reis door het Onze Vader

Ook onze schilderclub levert een creatieve bijdrage! Zij maken schilderijen van de zeven bedes van het Onze Vader. Deze schilderijen hangen we op in de ontmoetingsruimte zodat ze voor iedereen te zien zijn op elke dag van de week. Elke week komt er één schilderij bij. Zo maken we samen een reis door het Onze Vader en leven we langzaam maar zeker toe naar Pasen.

 

Met de kinderen

Als u kinderen heeft is dit misschien hét moment om samen als gezin ook aandacht aan dit gebed te besteden. Wat is er mooier om het samen thuis uit je hoofd te leren en er zo over in gesprek te zijn?

 

Samen leren - prekenserie Onze Vader

Ds. Stephen zal een serie preken verzorgen over het Onze Vader in deze periode. Hij start hiermee op zondag 1 maart, de eerste zondag van de 40-dagentijd. Ook op de Q&A-avonden van maart en april en bij In de Praktijk zullen we stil staan bij dit gebed.

 

Online meditaties voor doordeweeks

Ook doordeweeks willen we stilstaan bij het Onze Vader en de betekenis ervan voor ons gebed en ons leven. We doen dat in korte online meditaties. Zes weken lang staat elke week een bede van het Onze Vader centraal. Elke werkdag is er over deze bede een korte meditatie. In de tweede helft van februari kunt u zich hiervoor aanmelden. Houd onze nieuwsbrief en liturgie hiervoor in de gaten!

 

Meer informatie over de gebruikte vertaling van het Onze Vader

Wilt u meer informatie over de nieuwe tekst die we samen gaan bidden? Kijk dan op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap (link: https://www.bijbelgenootschap.nl/onzevader-revisie-matteus-69-13-nieuwe-bijbelvertaling/). Hier vindt u uitleg over de (kleine) aanpassingen in de vertaling en de keuzes die daarbij gemaakt zijn ten opzichte van de tekst zoals deze in de huidige NBV-vertaling staat.

 

Het Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

(gereviseerde versie uit de nog te verschijnen Herziene NBV)