‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’ en ‘Jullie kunnen niet God dienen én de Mammon’. Zomaar twee uitspraken van Jezus uit de Bergrede waar we deze maand naar kijken. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe zorg je dat je een schat in de hemel hebt? En hoe dien je God in plaats van de Mammon? Daarom deze maand twee uitdagingen: één om te leren leven met een ongedeeld hart en één om te leren leven zonder hebzucht.

Leven met een ongedeeld hart

Vandaag de dag zijn veel mensen op zoek naar balans in hun leven of naar iets waaraan ze hun leven met passie kunnen wijden. Want dat is belangrijk en voorkomt een burn-out of erger. Maar ten diepste is het niet de balans in ons leven of onze passie voor de dingen die we doen die ons gaat redden. Jezus leert ons dat als we écht willen leven, we ons leven moeten wijden aan een hoger doel, aan iets dat groter is dan onszelf. Iets dat ons helpt om boven onszelf uit te stijgen. ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God…’, zegt Hij. Belangrijker dus dan balans of passie is de vraag waar je hart naar verlangt. Ons hart is het centrum van ons wezen. Daarom is het belangrijk om na te denken waar je je hart op wilt richten. Niet voor niets zegt de Bijbel: ‘Van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.’ Spreuken 4:23.

Voor de kerkvader Augustinus is leven met een ongedeeld hart hetzelfde als het liefhebben…

  • van de juiste dingen
  • in de juiste mate
  • op de juiste manier
  • met de juiste vorm van liefde

Als we altijd op deze manier zouden kunnen leven zou ons leven er heel anders uitzien. We raken steeds meer vrij van zonde en zelfs steeds meer vrij van het verlangen om te zondigen. Zonde is ten diepste niet zozeer het breken van een gebod of het overtreden van een regel, het is een gebrek aan dankbaarheid. Als we werkelijk zouden beseffen wat God voor ons doet, zouden we niet meer willen zondigen omdat we zo dankbaar zijn voor alles wat Hij voor ons doet.

Het is daarom goed om af en toe bewust stil te staan bij de dagelijkse dingen die je doet in je leven. Waar besteed je je tijd aan? Hoe ga je om met je gezinsleden, je familie, je vrienden, social media en televisie? Hoeveel tijd besteed je per dag aan je relatie met God? En bovenal: hoe doe je dit? 

Maak je eigen ‘leefregel’

Een goede manier om hier naar te kijken is een ‘leefregel’ voor jezelf opstellen. Daarin kun je voor jezelf dingen opschrijven: hoe lang en wanneer je wilt bidden, hoe je met je geld omgaat, hoe en wanneer je met andere gelovigen samenkomt, hoeveel tijd je aan je gezinsleden, social media, je hobby’s etc. wilt besteden. Houd het eenvoudig, maar maak het wel concreet. Begin met één ding tegelijk als je het lastig vindt. 

Het kan helpen om een activiteit of voornemen aan een andere activiteit of aan een dag te koppelen. Bijvoorbeeld: na het opstaan ga ik eerst…, bij de lunch doe ik…, elke maandag wil ik… etc. Zo maak je het voor jezelf makkelijker om er aan te beginnen en het vol te houden.

Leven zonder hebzucht

Geld is een belangrijk middel dat ons helpt om te voorzien in onze noden en behoeften. Het is echter niet zozeer het geld zelf dat ons gelukkig maakt, maar de dingen die we ermee kunnen doen. Geld kan ons ook angst aanjagen, vooral als we bang zijn te weinig te hebben en niet te kunnen doen of kopen wat we nodig hebben. De Bijbel erkent deze verbinding tussen angst en geld. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt daarom: 

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’”

(Hebreeën 13: 5,6)

Heb je het gevoel dat geld een te grote rol speelt in je leven? Deze dingen kunnen je helpen om je bewust te worden van de plaats die geld in je leven heeft:

  • Schrijf een maand lang al je uitgaven op. Bij sommige banken kun je dit in de bank-app doen (let op: soms moet je hier voor betalen!). Rubriceer de uitgaven onder: voedsel, kleding, auto/reizen, uitjes & cadeautjes, giften, sparen of welke indeling voor jouw situatie handig en praktisch is. Kijk aan het eind van de maand waar je je geld aan hebt uitgegeven en of je hier tevreden over bent. Heb je weinig aan iets uitgegeven of juist te veel? Bespreek dit met God.
  • Vermijd een maand lang alle overbodige uitgaven en luxe. Vermijd daarbij ook zoveel mogelijk de advertenties, ga niet winkelen of surfen op het internet bij winkelsites zodat je zo min mogelijk in de verleiding komt. Kijk of het je lukt en wat het met je doet.
  • Geef doelbewust zodra je inkomen binnen is 10% weg. Door als eerste daad met je ‘nieuwe’ geld voor die maand een deel weg te geven, laat je aan God en aan jezelf zien dat je het meent als je zegt dat het geld geen grip op je leven mag krijgen en dat het vóór alles God toebehoort. Je kunt het ook elke maand automatisch over laten schrijven.