We hebben deze maand gezien dat Jezus iedereen welkom heet in het Koninkrijk. Het doet er niet toe wie je bent, waar je vandaan komt, wat je hebt of wat je gedaan hebt. Iedereen is welkom en iedereen mag meedoen. Het Koninkrijk is inclusief.

Maar we leven in een wereld waar lang niet iedereen overal welkom is.

In onze maatschappij maken we voortdurend keuzes over wie wel en wie niet mee mag doen. Op allerlei momenten sluiten we groepen mensen uit: jonge mensen, oude mensen, mensen met een handicap, mensen met een andere huidskleur of een ander (of geen) geloof. 

In het Koninkrijk leren we om de ander lief te hebben. De ander is immers ook door God geschapen en geliefd. Daarom is het belangrijk om gastvrij te zijn en een ander uit te nodigen en mee te laten doen. Deze maand is onze uitdaging daarom het beoefenen van gastvrijheid.

Gastvrijheid is een beetje eng. Het maakt ons kwetsbaar. Daarom gaan we vaak liever om met mensen die we kennen, leuk vinden of die dezelfde opvattingen hebben als wij. Als we buiten onze eigen kring gaan, kunnen we worden geconfronteerd met meningen en voorkeuren die de onze niet zijn en waar we een afkeer van hebben. Dat voelt niet prettig en misschien zelfs wel een beetje eng, maar het hoort er wel gewoon bij. Gastvrijheid trekt je uit je comfortzone. Maar het kan je leven ook verrijken. En het is de weg die Jezus ons wijst.

Voor deze uitdaging kun je de komende maand één of meer van de volgende dingen doen:

  • Drink een kopje koffie of ga met iemand lunchen waar je anders nooit of niet veel mee omgaat. Dit mag iemand uit de kerk zijn, maar ook een collega, iemand uit de straat of uit je familie. Zolang het maar gaat om iemand die heel anders in het leven staat dan jij. Maak doelbewust verbinding met deze persoon, toon interesse en luister.
  • Luister naar mensen als ze met je praten. Leg de dingen waar je mee bezig was (je telefoon!) aan de kant en neem de tijd voor degene die met je praat. Zorg dat je de ander aankijkt en laat merken dat je gehoord hebt wat hij of zij gezegd heeft.
  • Wees een ‘wegbereider’. Een wegbereider is iemand die kleine dingen doet waarmee je laat zien dat je naar iemand omkijkt. Plan tijd in je agenda voor je partner of je kind, dek de tafel extra mooi, veeg je stoep of houd jouw kant van de heg geknipt. Het zijn dit soort kleine dingen die de weg bereiden voor mensen om zich ergens welkom te voelen.
  • Geef aandacht aan de mensen waar je van houdt: je gezin, familie en vrienden. Zet je computer uit, leg je telefoon weg en neem de tijd om samen iets te doen. Hoeveel van je tijd zijn de mensen waar je van houdt je waard?
  • Verwelkom anderen in je groepje. We maken allemaal deel uit van allerlei groepjes, in de kerk, op het werk en in de familie. Dat zijn vaste groepjes van onze vrienden en mensen die we kennen. Maar er zijn vast ook mensen die niet bij zo’n groepje horen en dat wel graag zouden willen. Nodig zo iemand eens uit voor je groepje en betrek hem of haar erbij.