De challenge van deze maand gaat over de stap die vooraf gaat aan het belijden van je zonden aan God of aan iemand anders. Om een beter zicht op je eigen gedrag te krijgen, is het goed om zelfonderzoek te doen. Zelfonderzoek helpt je om je geweten te vormen. Je kijkt met God samen terug op je dag. Je mag dit doen in het vertrouwen dat God het je ook zal laten weten wanneer het nodig is om wat boven komt te belijden in de nabijheid van iemand anders.

Voor het zelfonderzoek kun je gebruik maken van de levensvragen die Ignatius van Loyola in de 16e eeuw heeft opgesteld. Al eeuwen lang is dit een beproefd middel waarmee christenen hun geweten onderzoeken.

Je kunt dit gebed dagelijks of een paar keer per week bidden. Kies een moment uit dat goed bij je past. Voor sommigen is dit de avond, aan het eind van hun dag. Maar ben je geen avondmens dan kun je ook de volgende ochtend terug kijken op de dag ervoor of in de middag naar de afgelopen 24 uur. Kijk wat bij jou past.

Het levensgebed bestaat uit de volgende vijf stappen:

Dankzeggen

Begin met God te danken voor al het goede en vreugdevolle dat je die dag hebt ontvangen. Hoe heeft God je gezegend vandaag in de kleine en de grote dingen?

Vraag om de Geest

Voordat je gaat kijken naar de dingen die niet zo goed gegaan zijn, vraag je God om je te vullen met zijn Geest zodat de Geest je kan leiden door dit zelfonderzoek heen. Dat helpt je om niet te blijven hangen in ontkenning, te zwelgen in zelfmedelijden of jezelf te overladen met zelfhaat.
Neem de tijd om je er aan te herinneren dat God aanwezig is in elk moment van je leven.

Kijk terug en erken je fouten

Kijk terug en vraag God om je te laten zien waar het niet goed is gegaan, zowel in de kleine als in de grote dingen. Maak een eerlijke inventarisatie van de fouten die je vandaag gemaakt hebt.
Let daarbij op je emoties. Ga je gevoelens van de dag na. Emoties kunnen je veel vertellen over hoe je een situatie hebt beleefd. Werd je boos? Raakte je geïrriteerd?

Vraag om vergeving en genezing

Als je gezondigd hebt, vraag God om vergeving zodat je weer in de juiste verhouding met Hem komt. Als je niet hebt gezondigd, maar een fout of vergissing hebt begaan, vraag om genezing voor de schade die je daarmee mogelijk berokkend hebt. Vraag om hulp om het achter je te kunnen laten en verder te kunnen gaan. Vraag ook om wijsheid om te kunnen onderscheiden hoe je in de toekomst in dergelijke situaties beter kunt handelen.

Bid voor de volgende dag

Vraag God om je te laten zien hoe morgen eruit kan zien. Stel je de dingen voor die je wilt gaan doen, de mensen die je zult ontmoeten en de beslissingen die je gaat nemen en waar je tegenop ziet. Vraag om hulp bij al die momenten waarvan je denkt dat ze moeilijk voor je zullen zijn. Vraag in het bijzonder om hulp voor momenten waarop je morgen wellicht verleid wordt om dezelfde zonde te begaan die je vandaag begaan hebt.
Hoe wil je anders gaan leven? Hoe kun je je meer bewust worden van Gods aanwezigheid?