Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

Challenges

De challenge van deze maand gaat over de stap die vooraf gaat aan het belijden van je zonden aan God of aan iemand anders. Om een beter zicht op je eigen gedrag te krijgen, is het goed om zelfonderzoek te doen. Zelfonderzoek helpt je om je geweten te vormen. Je kijkt met God samen terug op je dag. Je mag dit doen in het vertrouwen dat God het je ook zal laten weten wanneer het nodig is om wat boven komt te belijden in de nabijheid van iemand anders.

40-dagenchallenge 2019: vasten

Waarom vasten?

Het doel van vasten is investeren in je relatie met God. Met vasten richt je je hart op God. Je drukt ermee uit dat God als gever je liever is dan alle gaven die je van Hem ontvangt. Vasten staat echter nooit op zichzelf. Het is een middel van genade waarbij je iets weglaat uit je leven om ruimte te maken voor iets anders: meer tijd voor gebed, bijbel lezen, zoeken naar de wil van God, belijden van zonden, verwerken van rouw of oud zeer etc. Het doel van al deze dingen samen is dat je meer van God gaat zien in je leven en je Hem de ruimte geeft om je te veranderen naar het beeld van Jezus.

In de maand November starten we met een challenge in simplicity oftewel 'eenvoud'. Een leven in eenvoud begint eigenlijk bij dankbaarheid.  

Schrijf elke dag drie dingen op waar je dankbaar voor bent en waarom je er dankbaar voor bent 

Dankbaarheid helpt ons om op een andere manier naar ons leven te kijken. Als we bewust stil staan bij de mooie dingen en de goede mensen in ons leven leren we om met andere ogen naar ons bestaan te kijken.

Van nature zijn we vaak geneigd om te kijken naar wat er ontbreekt en wat we tekortkomen. We leven dan vanuit angst voor schaarste en niet vanuit vertrouwen dat er genoeg is. Dat maakt ons tot angstige, kwetsbare mensen die angstvallig vasthouden wat ze hebben en dat niet kunnen of willen delen met de mensen om hen heen. Maar als christenen zijn we geroepen om te leven vanuit gevende dankbaarheid.

Hieronder staan een aantal suggesties / verschillende oefeningen in simplicity.

 

Het is geen verplichte to do list, maar het zijn oefeningen die kunnen helpen als je de weg van simplicity wilt bewandelen. Lees deze lijst eens door en kijk of er iets tussen zit wat bij jou past, of wat bij jou binnenkomt. Vraag Gods Geest je te leiden.

- Koop een maand (of vastgestelde periode) alleen wat je echt nodig hebt om te leven voor jezelf en eventueel je gezin. Alles wat je wel wilt kopen maar wat niet noodzakelijk is, schrijf je op een apart lijstje. Evalueer na een maand eens of je dat wat je wilde kopen echt hebt gemist, je het alsnog wilt halen of dat je eigenlijk prima zonder kan.

Dit seizoen gaan we een jaar lang oefenen om te leren wandelen in de means of grace. Elke maand staat er een ‘spiritual discipline’ een geestelijke oefening centraal wat we heel concreet uitwerken. Denk aan onderwerpen als vasten, eenvoud, vieren, belijden, community. Twee dingen zijn vooraf echter heel erg belangrijk. Allereerst is het niet zo dat wij door wat we doen Gods liefde verdienen of zelf onze heiliging bewerkstelligen! Het is God die door de Geest Zijn liefde in ons hart uitstort. In, vanuit en door deze liefde worden we getransformeerd naar het beeld van Jezus. Dat is genade! Toch is het vanwege die genade ondenkbaar dat we niets doen. Het tegenovergestelde van genade is niet 'werken' ofwel dingen doen, maar verdienste!