Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

De dingen waar ik het meest bang voor ben zijn vaak juist de dingen die me zullen bevrijden. De verlaten plekken in mijn leven die ik het liefst wil vermijden zijn uitgerekend de plekken waar God op me wacht. De dingen waarnaar ik het meest verlang - en die ik stevig vastklem - zijn vaak de dingen die, zonder Gods genadige tussenkomst, me zouden verarmen, me zelfs zouden doden. Ik kan mijn leven alleen redden door het te verliezen. (blz. 133/134)

Eén van de belangrijkste redenen dat we er moeite mee hebben om ons geloof als bron van veerkracht te zien is omdat we leven in een onttoverde wereld. We zijn ons in ons dagelijks leven niet meer zo bewust van Gods aanwezigheid. Tish gebruikt hiervoor de volgende definitie (die zij leent van iemand anders):

Christenen en niet-christenen zijn allebei onttoverd, omdat we allemaal ondergedompeld zijn in een wereld die een materieel verstaan van de werkelijkheid presenteert als de geloofwaardige en volwassen manier van denken. (blz. 96)

Op zondag 5 september 2021 starten we met het boek Bidden in de nacht - Voor wie werken, waken of wenen. Eén van de drie pijlers van veerkrachtig geloven is Hulp is onderweg - je staat er niet alleen voor! God wil je helpen. 
Maar hoe ziet dat eruit als het leven tegenzit? In dit boek behandelt Tish Warren de vraag: “Als God er niet voor zorgt dat ons of onze geliefden geen nare dingen overkomen, kunnen we God dan eigenlijk wel vertrouwen?” Aan de hand van de Completen, het avondgebed uit de Anglicaanse liturgie, behandelt Tish thema’s als menselijke kwetsbaarheid, lijden en Gods schijnbare afwezigheid. 

Hier aan het begin van het boek stelt Tish de vraag die misschien wel de meest pijnlijke en moeilijke van alle vragen is: “Maar als we er niet op kunnen vertrouwen dat God het slechte bij ons weghoudt, kunnen we hem dan überhaupt nog wel vertrouwen?” (blz. 32). Al eeuwen breken theologen, filosofen en gewone mensen zich het hoofd over deze vraag. Want je hoeft maar naar het nieuws te kijken om de tegenstelling te zien die je als het ware toeschreeuwt: als God goed en machtig is, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld?

Deze maand lezen we de hoofdstukken 8 t/m 11 uit Liturgie van het alledaagse. Een boek waarin Tish Warren ons aan de hand van een doorsnee dinsdag meeneemt door het alledaagse leven en wat dat ons te zeggen heeft. In deze hoofdstukken ronden we de dag (en daarmee het boek) af.