Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

Deze keer wil ik met jullie wat dieper ingaan op de tactiek van de duivel. In brief 6 lezen we daar een mooi citaat over: 

‘Stel je je patiënt voor als een verzameling concentrische cirkels, waarvan de binnenste zijn wil is, de volgende zijn verstand en de laatste zijn fantasie. Je kunt nauwelijks hopen dat je in één klap alles wat naar de Vijand riekt uit al die cirkels zult verwijderen. Maar je moet voortdurend bezig blijven de deugden naar buiten toe te duwen zodat ze uiteindelijk allemaal in de fantasie-cirkel belanden, en alle wenselijke dingen naar binnen toe, naar de wil. Echt fataal voor ons is alleen een deugd die de wil bereikt en de vorm van een gewoonte aanneemt.’ (blz. 32)

Hoe je naar iets kijkt, bepaalt in hoge mate wat je ziet. Daarom wil ik iets voorstellen, wat je ongetwijfeld niet zo vaak doet (ik ook niet): begin dit boek bij het einde. Lees als eerste de laatste brief (brief 31). Spoiler alert: je weet dan ook direct hoe het boek afloopt.

Op zondag 5 december 2021 starten we met het boek Brieven uit de hel. Dit boek verscheen voor het eerst in 1942, in de Tweede Wereldoorlog, en bevat de afleveringen van een feuilleton dat in 1941 in Britse kranten verscheen. Het zijn ludieke brieven van een demon aan zijn neefje die het vak van duivel nog moet leren. Het boek is sindsdien meerdere malen in herdruk verschenen en nog altijd aktueel en aansprekend.
Je kunt je natuurlijk afvragen: wat doet een boek over een duivel in onze boekenclub over veerkrachtig geloven? We hebben het vaak over Gods liefde en hoeveel Hij van ons houdt. We lijken soms te vergeten dat er ook een macht is in de wereld die uit is op onze ondergang. Een macht die onze veerkracht ondermijnt. Van dit boek leren wat de tactieken van de duivel zijn en hoe we de macht van deze vijand kunnen weerstaan. Zo ontdekken we hoe we kunnen leven vanuit het perspectief van Gods eeuwigheid. Een perspectief dat ons leert:

Je bent van waarde
Je leven doet ertoe
Hulp is onderweg

In de brief aan de christenen in Efeze lezen we over de geestelijke strijd die we voeren (Ef. 6:10-17). Paulus zegt daar 

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 
Efeze 6:12

In zijn boek Brieven uit de hel geeft C.S. Lewis ons een inkijkje hoe deze strijd er in ons dagelijks leven uitziet. Hij doet dit in de vorm van een serie brieven met instructies en aanmoedigingen. Deze zijn geschreven door de demon Schroeflik aan zijn neefje Galsem die het vak van duivel nog moet leren. Het boek is een satire. Dit betekent dat Lewis op humoristische wijze bestaande zaken uitvergroot en in een ander daglicht zet. Dat helpt ons om er met een frisse blik naar te kijken en zet ons hopelijk aan het denken. Het is dus geen beschrijving van hoe het er in de hel aan toe gaat. Het is  een tot het eind toe volgehouden parodie, die van ‘de andere kant’ laat zien waar het op aankomt als je christen bent.

Net als je denkt dat er geen einde komt aan alle ellende, lijden en kwetsbaarheid die Tish weet te omschrijven naar aanleiding  van de Completen komen we aan het eind van dit gebed deze zin tegen: bescherm wie blij zijn. En daar pakt Tish onze derde pijler van veerkrachtig geloven prachtig op. Die derde pijler zegt: Hulp is onderweg! Je staat er niet alleen voor. God wil je helpen. Hij doet dat langs de weg van hoop, vreugde en dankbaarheid.