Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

Op zondag 4 december starten we met het lezen van het boek Jezus is… van Judah Smith. Judah vult de zin ‘Jezus is…’ op zes verschillende manieren aan. Al deze manieren vertellen ons iets over Jezus.

Geschreven in heel toegankelijke, gewone taal, heeft dit boek verrassend veel diepgang. Je merkt aan alles dat Judah Smit een passie heeft voor Jezus en voor de Bijbel.

De komende acht weken gaan we op reis. Misschien zou je het zelfs wel een avontuur kunnen noemen! We reizen langs de grote thema’s van het leven. De hoofdstukken die we lezen cirkelen daar steeds omheen. Bij een grote reis hoort ook een basiskamp: het punt van waaruit je start en waar je op terug kunt vallen als het nodig is. Voor we aan dit boek en deze reis beginnen, is het daarom goed om te bedenken wat ons basiskamp is. Wat is het punt van waaruit we vertrekken, wat is de basis waarop we steeds mogen terugvallen? Onder je leven, en onder deze reis, ligt als ultieme basis de onvoorwaardelijke liefde van God voor jou. 

We zijn allemaal ingesteld op schoonheid. We zijn op zoek naar een diepere en rijkere betekenis in een wereld  die ons soms overspoelt met vreugde en genot, maar dan zomaar weer ellendig voelt en kil. Schoonheid - het gevoel van iets prachtigs dat je naar de keel grijpt, de vluchtige maar toch zo krachtige steken van iets wat lijkt op liefde, maar dieper en anders - dat alles is niet maar een gril van de evolutie, een echo van een prehistorische drang om te jagen, een metgezel te vinden , of aan gevaar te ontkomen. het is een wegwijzer naar de vreemde, teder veeleisende aanwezigheid van de levende God in deze wereld.
(Zeven wegwijzers, blz. 86)

Op zondag 2 oktober starten we met het lezen van het boek De achtste dag van Jakob van Wielink en Henk Rothuizen. In acht korte hoofdstukken nemen zij je mee op een reis langs verschillende aspecten van je leven. Een reis van zeven dagen om uit te komen op de achtste dag waar Jezus ons ontmoet in de kracht van Zijn opstanding.

Spiritualiteit is een containerbegrip. Dat wil zeggen dat iedereen er zijn eigen betekenis en invulling aan kan geven. Het is daarom ook lastig om er iets over te zeggen omdat je niet altijd weet of je over hetzelfde praat. In dit artikel belicht ik spiritualiteit van verschillende kanten en beschrijf ook kort wat ik er zelf onder versta.