Wat is meditatief gebed?

Meditatief gebed is het 'luisterende' gedeelte van het gebed. We komen met onze gedachten en ons hart in Gods aanwezigheid en dan luisteren we en wachten we op de Heer. (Psalm 37)Je hebt veel meer woorden nodig om het woord mediteren te begrijpen. Denk aan, fluisteren, mompelen, reflecteren, herhalen, peinzen, nadenken, mijmeren, kauwen... Dietrich Bonhoeffer beantwoorde de vraag waarom hij mediteert met: omdat ik christen ben!

Tussenpersonen

Richard Foster wijst ons er op dat sinds de val in Eden de mensheid altijd om een ‘tussen persoon’ vraagt. Het is altijd Gods verlangen geweest met ons te spreken maar de mens heeft zich voor God verstopt. We lezen in Exodus 33:11 dat God face to face met Mozes sprak, zoals iemand met een vriend spreekt. Dat getuigd van een intieme en liefdevolle relatie. Maar iets eerder in Exodus 20 vers 19 lezen we dat het volk tegen Mozes zegt, spreek jij maar met ons dan zullen we luisteren, maar laat God niet tot ons spreken, anders sterven wij!

Na Mozes volgt er een hele rij profeten en Richteren die optraden als tussen persoon tussen God en het volk. En dan lezen we dat het volk een koning wil en Samuel is zeer verontrust over dit verzoek en dan laat God in een zeer persoonlijke en verdrietige dialoog met Samuel zijn hart zien. (1 Sam.8) Hij zegt Samuel, ze hebben jou niet afgewezen maar Mij. Steeds opnieuw verlaten ze Mij en vereren ze andere goden… geef ze wat ze willen maar waarschuw ze nadrukkelijk dat ze niet weten waar ze om vragen en wat hen te wachten staat!

Steeds zien we tussen personen… geef ons een profeet, een priester, een koning… Laat iemand anders voor ons pleiten zodat wij een intieme relatie met God kunnen vermijden maar wel de vruchten en zegen ontvangen die we nodig hebben. En als we eerlijk zijn, is dat vandaag dan zoveel anders? Verlangen nog steeds niet veel mensen naar tussen personen die dicht bij de Heer leven en voor hen bidden? Iets in de mens wil zich nog altijd voor God verstoppen. Misschien wel omdat we instinctief aanvoelen dat je in Gods nabijheid niet dezelfde en onveranderd kunt blijven. Als de God van hemel en aarde, jouw Schepper dichtij komt dan moet alles onder het gewicht van Zijn heerlijkheid bezwijken. Intiem met God zijn, betekent nog altijd dat wij moeten sterven, niet letterlijk zoals we lezen in Exodus 20 maar zeker geestelijk, sterven aan onszelf.

Gods woorden doen, het belang van gehoorzaamheid

Een belangrijk kenmerk en element van meditatie is gehoorzaamheid. We moeten Gods woorden niet alleen overdenken maar doen. Nauwlettend handelen overeenkomstig alles wat daarin (de wet) geschreven staat staat in Jozua 1:9. Meditatie is zinloos als je niet de volkomen intentie hebt God te gehoorzamen. Meditatie laat geen ruimte voor vrije interpretatie als in dat je zelf kiest al of niet gehoor te geven aan dat wat God spreekt.

Maar na al die tussenpersonen doet God iets wat niemand had kunnen bedenken. Hij geeft zijn Zoon. Hij is onze Priester, onze Koning en Profeet. En in Jezus wandelt en spreekt God zelf met ons, van aangezicht tot aangezicht. ‘Jullie zijn mijn vrienden zegt hij als jullie doen wat Ik gebied!’ (Joh.15:14) Een vriend van Jezus zijn, betekent dat je met hem wandelt, naar hem luistert en hem gehoorzaamt! En wat voor Vriend hij is en hoeveel hij van je houdt en dat je hem kunt vertrouwen laat hij direct zien…ik geef mijn leven voor je!

Jezus zelf komt dichtbij

Deze wereld is nooit meer dezelfde sinds Jezus, God zelf, in het vlees onder ons heeft gewoond en op deze aarde heeft gewandeld. God kwam Zelf, zonder tussenpersoon, in het vlees bij ons en liet ons zien hoeveel hij van ons houd en hoe hij met ons wil wandelen. En hoewel Jezus is opgestaan en naar de Vader is terug gegaan, heeft hij ons niet als wezen achtergelaten. We hoeven niet opnieuw opzoek naar een tussen persoon, we zijn gevonden door de Derde Persoon van God zelf! Jezus heeft ons Zijn Geest gegeven! Het wonder van wat Jezus beschrijft in Johannes 14 is haast niet te bevatten. Jezus bidt voor ons tot de Vader en Zijn Geest in ons maakt het hart van de Vader aan ons bekend. We worden opgenomen in de Drie-eenheid zelf, we hebben geen tussenpersoon meer nodig! 

Wij kunnen nooit onszelf vormen naar het beeld van Christus, maar we worden uitgenodigd voor een heilige dans waar de Vader, Zoon en Geest in ons krachtig werken. De Geest wil in ons hart werken en ons hart voorbereiden… waarvoor?

Lees Efeze 2:22 maar eens, daar staat iets waar ik werkelijk jaren overheen gelezen heb! Er staat: we worden gebouwd tot een woning (dwelling place in het Engels) van God in de Geest!

Wow! Laat dat eens tot je doordringen! God is niet alleen onze veilige woning en schuilplaats, hij maakt met Zijn Geest een woning, een dwelling place, in ons voor zichzelf.

Dat is waar meditatief gebed over gaat, een overdenken van Gods Woorden tijdens een wandelen met hem waarin we onze verbeelding en al onze zintuigen gebruiken en inzetten om God te verstaan en zijn Woord te begrijpen en ons te laten vormen. Een bidden met een houding en bereidheid van het hart om te sterven aan onszelf, goed te luisteren naar wat hij tegen ons zegt en hem gehoorzamen. En zo vormt de Geest ons tot een woning, a dwelling place, voor God zelf.

 

Deze blog is geïnspireerd door de boeken Richard Foster, Sanctuary of the Soul & Jan Johnson, When the Soul Listens