Wat is afgoderij

Het thema van de tweede avond was, Je bent wat je liefhebt. We hebben met elkaar nagedacht over 'afgoden'. Afgoderij lijkt misschien een oudtestamentisch begrip maar niets is minder waar! Af-goden zijn dingen die ons van God afhouden. Dat zijn dus niet alleen verkeerde of slechte dingen maar kunnen vaak ook op zichzelf hele goede en legitieme dingen zijn die te belangrijk voor ons zijn geworden. Dat kunnen bezittingen, idealen, dromen of personen zijn die we aanbidden en die ons leven bepalen en daarmee de plaats innemen die alleen God toekomt.

 

Paulus zegt in Romeinen 1:25 “…ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen in eeuwigheid.” Dat wat God geschapen heeft is niet slecht maar het aanbidden in plaats van God wel. Je kunt de goede dingen en zegeningen gaan aanbidden in plaats van de Gever van al het goede.

Door de hele Bijbel heen zien we de steeds terugkerende klacht van God over het volk Israël en Christenen in het Nieuwe Testament, dat afgoderij onze harten verdeeld maakt. Afgoden kunnen zichtbaar en duidelijk herkenbaar zijn. Maar vooral de onzichtbare afgoden kunnen alleen door Gods Geest in het licht komen zodat we ons er van kunnen bekeren. Dan komen we weer in de juiste verhouding te staan en kunnen we ons opnieuw richten om van God te houden met heel ons hart, ziel, kracht en verstand en onze naaste als onszelf. 

Ons verdeelde hart bepaalt hoe we met God en onze naaste omgaan. De eerste 4 van de 10 geboden (de wet) gaan over onze liefde voor en relatie met God. De andere 6 gaan over onze liefde voor en relatie met onze naaste. We zijn geneigd om met de eerste vier geboden te falen wanneer onze relatie met God niet de hoogste prioriteit in ons leven is. We zijn geneigd om met de laatste 6 geboden te falen wanneer we afgoden van dingen in deze wereld en/of onze medemensen maken.

Laat duidelijk zijn, er is geen verschil tussen ons en de verleidingen waar wij mee geconfronteerd worden en het volk Israël en de verleidingen waar zij mee geconfronteerd werden. We zijn niet anders dan het volk van Israël. We vinden het moeilijk om in de woestijn van het leven hier op aarde ons leven in complete toewijding en afhankelijkheid van God te leven en ons vertrouwen op God te stellen. Onze af-goden luisteren naar een andere naam maar in de kern is het exact hetzelfde. Wanneer wij ons leven laten bepalen door de dingen die we liefhebben boven alles en koste wat het kost willen bereiken, aanbidden we nog steeds iets of iemand anders dan de enige God die onze aanbidding waard is.

Dankzij Gods liefde voor ons, kunnen wij deze verleidingen weerstaan door het bloed van Jezus die ons aan het kruis van de slavernij van zonden bevrijd heeft. Hij geeft ons de kracht om de afgoden die ons leven kunnen beheersen en prioriteit in ons leven nemen te weerstaan en hij breekt hun macht over ons.

Luther

De 1e van de 95 stellingen van Luther luidt “het hele leven is bekering” / “All of life is repentance”. Zijn 1ste stelling was gebaseerd op de woorden van Jezus in Mattheüs 4:17,  “Kom tot inkeer.” Luther had uit persoonlijke ervaring ontdekt dat het leven als Christen een proces van voortdurende bekering is van de dingen die ons van God afhouden. Om steeds opnieuw, dagelijks, tot inkeer te komen en opnieuw te kiezen om dicht bij Jezus te blijven en hem te aanbidden. We hebben bij de tools twee oefeningen aangeboden die je hier goed bij kunnen helpen. 

Je afgoden bij het kruis brengen

Je GSM (Geld / Seks / Macht) uitschakelen class="btn" (over moderne afgoden...)

In elke fase van ons leven en zelfs elk dag, komen er nieuwe verleidingen op ons af die ons van God af willen houden. In Jezus zijn, in hem blijven betekent dat wij in gebed, door zijn Woord, door de gemeenschap, tegen Jezus zeggen: doorgrond mijn hart, laat mij zien wat mij van u af houdt en help me deze los te laten, leer mij vertrouwen dat u alleen mij hart kan vervullen. Het vraagt om erkenning, berouw, en bekering – om ons te richten op God en dat wat van boven is. God is trouw en genadig en zal ons dan het leven geven in al zijn volheid. Een leven waarin wij weten, geloven en ervaren dat Hij de Enige is die we nodig hebben.

Luistertip