Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

Blog/Vlog

Geloof je dat God tot je wil spreken

Geloof je echt dat Jezus Christus, de Zoon van God op dit moment en op elk moment bij je is? Het is zijn verlangen om met de Vader te wonen in de harten van wie hem liefhebben om ons met Zijn Geest een tempel te maken waar Hij woont. (Joh.14:23) Jezus is in jou, en Hij is liefde. Vertrouw je er op dat God graag met jou in gesprek gaat? Geloof je dat Jezus geen verhaal uit een boek is, maar een persoon en dat hij in je leeft?

Motivatie om Gods Stem te Verstaan

Gods stem verstaan moet gezocht worden als een manier van leven, als in een 'verborgen omgang met God' zoals de Psalmisten dat zeggen. Alleen onze commune met God bepaalt de context voor communicatie met God. Wat ook ontzettend belangrijk is is dat je je realiseert dat Gods stem horen gaat over wie je bent, de totale persoon, over jou als geheel en het raakt alles!! Bidden gaat niet alleen over wat je moet doen, maar meer nog over wie God wil dat jij wordt. En dat is waar geestelijke vorming over gaat …. wie jij wordt en bent in Christus. Het moet ons doel en verlangen zijn om niet alleen de stem van God te verstaan, maar om volwassen mensen in een liefdevolle relatie met God te zijn.

Omgaan met afleiding

Dat we makkelijk afgeleid zijn is een feit. Er is geen tijd geweest die zo gekenmerkt wordt door gebedsloosheid onder Christenen als de onze. Dit heeft veel te maken met de hoeveelheid prikkels die voortdurend op ons afkomen, maar dat is niet het diepste probleem.

Met de komst van het kunstlicht, smart phones, wifi, MacBooks, iPads , social media, 24 uurs economie, altijd bereikbaar moeten zijn en 24/7 series en films on command zijn er nauwelijks natuurlijke momenten van stilte en afzondering. Maar het is veel te makkelijk om moderne technologie de schuld te geven van onze afleiding! 

Gods Stem Verstaan

Vandaag de dag worstelen duizenden christenen met het verstaan van Gods stem. in onze 21e eeuw worstelen we met een paradox in Christelijk Nederland. Enerzijds hebben we tientallen getuigen en een overtuigend geloof in een persoonlijke liefdevolle God die met ons samenwerkt en ons leidt. Anderzijds hebben we ontzettend veel moeite om Gods stem te horen, te herkennen en te begrijpen hoe het werkt en welke plaatst dit heeft in de kerk en ons persoonlijk leven. We zijn net als Samuel die de stem van God niet herkende….en als Gideon die er geen raad mee wist en zei, doe een teken om te bewijzen dat U het bent die tot mij spreekt!

Allereerst is het belangrijk dat we een misverstand uit de weg ruimen. In de seculiere wereld gaat meditatie over jezelf leegmaken, stoppen met denken en één worden met de kosmos. In Christelijke meditatie gaat het er juist om dat we onze gedachten en onszelf vullen en wel met God Zelf, we willen de gedachten van Christus leren denken en ons laten leiden door de Geest, die ons vernieuwd in ons denken. Wanneer je met meditatief gebed wilt beginnen, dan is de eerste stap dat we leren om echt onszelf te zijn. Dat we alle afleidingen, vergelijkingen en eigen gedachten loslaten en we komen zoals we werkelijk zijn, in de aanwezigheid van de Ik ben. Al snel zul je ontdekken dat we voortdurend afleiding zoeken op allerlei manieren! Onze gedachten zijn vaak onrustig en rennen voortdurend voor ons uit of blijven juist hangen in het verleden.

Spreek jezelf toe, herinner jezelf er steeds aan dat niets belangrijker is, dan bij God te zijn en ons hart op Hem te richten. En hoe vaker we dat oefenen, hoe meer en sneller allerlei afleidingen, gedachten en frustraties verstillen. Gods stilte brengt het lawaai in ons denken en ons onstuimige hart in rust en vrede.