Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

Blog/Vlog

Wat zijn Means of Grace

Means of Grace zijn allereerst een geschenk van God aan ons! Means of Grace zijn middelen van genade, geestelijke activiteiten en oefeningen waar we ons aan toewijden en in openstellen voor Gods Geest en waarin we kiezen om bij God te zijn. God zal in zijn genade en liefde door deze middelen in ons werken en ons vormen naar het beeld van Jezus.

John Wesley erkende het gebed, Schriftlezingen avondmaal als de Means of Grace omdat we hier door Jezus zelf toe opgeroepen worden (Matt.7:7, Joh.5:39 en Luk.22:19)* maar in alle geestelijke disciplines en oefeningen kunnen we ons open stellen voor de transformerende liefde van God. Disciplines die we ook in het leven van Jezus terugvinden, en dat waren oefeningen die Wesley zelf ook toepaste in zijn leven.

Vlog #3.1 (In de Praktijk - Seizoen 3; vlog 1)

Hoe werkt dat dan?

Hoe weet je nu wat de stille zachte stem is en welke gedachten van God zijn en welke niet?

In Spreuken 20:27 staat “De geest van de mens is een lamp van de Here, die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt.” HSV en Paulus vertelt ons in 1 Kor. 2:10-16 dat aan de ene kant de geest van de mens alleen de diepte van de mens kan kennen. En dat de Geest van God alleen de diepte van God kan kennen. En het spectaculaire hemelse vuurwerk zegt Paulus is dit - God heeft ons Zijn Geest gegeven!! En weet je nog dat Jesaja zei: Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen? (Jesaja 40:13) MAAR, wij hebben de gedachten van Christus!!! 

Introductie vlog van het derde en nieuwe seizoen In de Praktijk

Stilte & Afzondering om Gods Stem te verstaan

God kan op elk moment tegen ons spreken maar zeker als je Gods stem wilt leren verstaan is het belangrijk dat je je momenten van stilte en afzondering inbouwt. Ze helpen je om af te stemmen op de stille zachte stem, wanneer je het lawaai in jezelf en om je heen laat verstillen. En als je daar leert de stille zachte innerlijke stem te verstaan, dan kun je het ook in het lawaai van de dag herkennen.

Jezus zocht afzondering  (Matt. 4:1-11, 14:13, 23:17:1-9, 26:36-46, Markus 6:31, Lukas 5:16, 6:12)