Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

Blog/Vlog

Deze blog is een bewerking van de inleiding die Nici Overduin heeft gehouden bij In de praktijk op zondag 3 februari 2019.

In de laatste 2 jaar hebben we het bij In de praktijk over een aantal geestelijke disciplines gehad. We hebben gezien dat geestelijke disciplines middelen van genade zijn. Middelen om in geloof en liefde te groeien voor God en onze naaste.

Vasten valt onder de categorie van “onthoudingen”, je doet iets niet om ruimte voor God te maken. Maar tijdens het vasten is het noodzakelijk om de een of de andere discipline erbij te doen, zoals: gebed, stilte of over Gods Woord mediteren. Vasten is geen doel op zichzelf. Het doel van vasten is God zelf en zijn transformerende kracht in en door ons heen.

Vasten is een krachtige ondersteuning voor alle andere geestelijke disciplines.

Door de Bijbel heen lezen we regelmatig over mensen die vasten. Er was altijd een reden of een doel voor dat vasten.

Leven in eenvoud en dankbaarheid is een kenmerk van het met-God-leven. Eén van de grootste vijanden van een leven in eenvoud en dankbaarheid is haast. Vaak rennen we gehaast door ons leven heen, van het ene moment naar het volgende. We nemen niet of nauwelijks de tijd om stil te staan, om te ervaren waar we mee bezig zijn of wat we erbij voelen. Zo gaat veel van ons leven bijna ongemerkt aan ons voorbij! 

Maar we zijn niet gemaakt om voort te jakkeren van het ene naar het andere moment. C.S. Lewis schrijft in zijn boek 'Brieven uit de hel' iets heel treffends hierover. Let wel even op: de (verzonnen) brieven in dit boek zijn geschreven door een demon aan een jongere demon in opleiding, met de Vijand wordt dus God bedoeld!

"De mensen leven in de tijd, maar ze zijn door onze Vijand [dit is God (MV)]bedoeld voor de eeuwigheid. Hij wil daarom, geloof ik, dat ze hun aandacht voornamelijk op twee dingen richten: op de eeuwigheid zelf en op het tijdstip dat zij het Heden noemen. Het Heden is namelijk het punt waarop tijd en eeuwigheid elkaar raken. Het huidige ogenblik is het enige wat mensen beleven op een manier die overeenkomt met de manier waarop de Vijand de werkelijkheid als geheel beleeft: alleen dáár kunnen ze vrijheid en werkelijkheid vinden. Daarom zou Hij willen dat ze voortdurend bezig zijn ofwel met de eeuwigheid (wat inhoudt dat ze bezig zijn met Hem) ofwel met het Heden; dat ze dus ofwel nadenken over hun eeuwige verbondenheid of verwijdering van Hem, ofwel vandaag de stem van hun geweten volgen, hun kruis voor vandaag dragen, vandaag genade ontvangen, voor de genoegens van vandaag dankzeggen."