Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

Blog/Vlog

De zeven hoofdzonden omschrijven niet Gods koninkrijk maar manieren waarop wij ons eigen koninkrijk proberen te bouwen. Daar tegenover staan verschillende deugden waarmee we leren om te leven in Gods Koninkrijk. Daarom kijken we een seizoen lang naar christenen uit de eerste eeuwen en hun omgang met de zeven hoofdzonden. Zo ontdekken we hoe de hoofdzonden de valkuilen vormen van onze eigen koninkrijkjes en de deugden de bouwstenen van een leven in Gods Koninkrijk.

 

Jezus heet alle mensen die willen welkom in zijn Koninkrijk. Tegelijkertijd roept Hij degenen die voor zijn Koninkrijk willen leven op om een nieuw en ander leven te leiden. Een leven waarin ze zout van de aarde en licht van de wereld zullen zijn. Hun gerechtigheid moet groter zijn dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën. Hierna geeft Jezus zes voorbeelden hoe dat eruit ziet. Zie hiervoor Mattheüs 5: 21-47. Een aantal van deze voorbeelden komen ook terug in het lijstje van de zeven hoofdzonden die de woestijnvaders ons hebben gegeven. Vorige maand keken we naar woede, deze maand kijken we naar lust.

De zeven hoofdzonden omschrijven niet Gods koninkrijk maar manieren waarop wij ons eigen koninkrijk proberen te bouwen. Daar tegenover staan verschillende deugden waarmee we leren om te leven in Gods Koninkrijk. Daarom kijken we een seizoen lang naar christenen uit de eerste eeuwen en hun omgang met de zeven hoofdzonden. Zo ontdekken we hoe de hoofdzonden de valkuilen vormen van onze eigen koninkrijkjes en de deugden de bouwstenen van een leven in Gods Koninkrijk.

 

Deze maand kijken we naar woede in aansluiting op wat Jezus ons leert over woede in de Bergrede (Matth. 5 : 21-26).

In ons artikel in augustus keken we kort naar 7 kernwoorden uit de Bergrede. Vorige maand, in september, hebben we stil gestaan bij de betekenis van ‘gelukkig’. In dit artikel gaan we dieper in op het kernwoord ‘volmaakt’.

 

Het staat er echt in vers 48: “Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.”  Met deze woorden eindigt Jezus het eerste deel van de Bergrede en ze zijn voor veel christenen een bron van stress en verwarring geweest. Want Jezus vraagt hier nogal wat van ons - niet minder dan volmaakt te zijn, net zo volmaakt als God is. Een onmogelijke opdracht. Of toch niet?