Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

Sprekers-overzicht


Speler heeft JavaScript nodig

zondag 07 juli 2019
1Petrus 1:13-19
Kompas gericht op Jezus
zondag 30 juni 2019
Lukas 9:46-48; Lukas 18:15-17
Koninkrijk van God: Juist waar je het niet verwacht
zondag 02 juni 2019
Handelingen 1:1-14
Kerk dichtbij, Koninkrijk dichtbij
zondag 12 mei 2019
Matteüs 22:34-40; Lukas 9:23-25
De ongemakkelijke opdracht van zelfzorg
zondag 19 mei 2019
Romeinen 6:1-11; Romeinen 3:23-24
Ik ga op reis en neem niet mee…
zondag 21 april 2019
Matteüs 28:1-15; 1Korintiërs 15:20-28
Spoiler alert: Jezus leeft!
zondag 07 april 2019
1Johannes 4:7-21; Matteüs 22:37-40; Matteüs 5:43-47
De ongemakkelijke weg van naastenliefde
zondag 17 maart 2019
Markus 8:27-9:1
De ongemakkelijke weg van het kruis
zondag 03 maart 2019
Kolossenzen 1:15; Matteüs 4:1-4
Vasten... waarom zou je?
zondag 24 februari 2019
Genesis 1:26-27; Ezechiël 36:26-27; Hosea 2:20-22
Van beeld naar bruid
zondag 03 februari 2019
Galaten 3:1-14
De tafel van Jezus
zondag 20 januari 2019
Filippenzen 4:5
Liefdevolle Vriendelijkheid
zondag 13 januari 2019
Romeinen 3:21-26
Waarheid en liefde
zondag 06 januari 2019
Romeinen 12:1-5
We hebben allemaal wat...
dinsdag 25 december 2018
Lukas 1:26-35
God komt dichtbij
zondag 16 december 2018
Jesaja 52:7-10
Er komt weer vreugde!
zondag 25 november 2018
Johannes 14:1-3; 1Korintiërs 15:20-26; 1Johannes 4:16-18
Gelovend hopen
zondag 11 november 2018
2Korintiërs 5:14-15; 1Tessalonicenzen 5:16-18
Gevende dankbaarheid
zondag 14 oktober 2018
Markus 10:13-16; Markus 10:21-22
De prijs van ouderschap