Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

De Psalmen zijn persoonlijke gebeden en liederen van mensen die ervaringen met God hadden. We mogen mee kijken in de intieme relatie tussen deze mensen en God. We mogen meeleven en meevoelen in hoogte en diepte punten, in zoeken en vinden van de God van Israël. 

Het hele boek is waarschijnlijk een selectie van een grotere verzameling gebeden en liederen. De 150 die in onze bijbel staan zijn bewust op deze volgorde gezet. De eerste psalm (maar ook de tweede) is de basis, de keuze, waarop we alle andere psalmen mogen lezen. Kiezen we keer op keer voor Gods onderwijs en weg of niet? 

De laatste psalm is het grote majestueuze slotakkoord. "Alles wat adem heeft, loof de HEER." Als geloofsgemeenschap mogen we samen met al die andere Christenen van alle tijden in al hun verscheidenheid één zijn. We mogen Gods weg overdenken en samen Hem loven. Samen mogen we op weg gaan, door alle hoogte en diepte punten heen die de schrijvers ook ervaren hebben. We mogen Gods weg kiezen en uitkijken in de hoop dat "alles wat adem heeft" God looft. 

Gaat u mee op weg?

 

Op zondag 2 juli wordt er een gedeelte uit Psalm 119 gezongen.

Deze psalm bleef bij mij hangen tijdens het geregeld beluisteren van een cd van “The psalm project”, een groep musici die zich tot doel stelde de Psalmen zoals die vroeger werden gezongen toegankelijk te houden voor de mensen van deze tijd.

Soms raakt een Psalm, een lied, je zonder dat je precies weet waarom. Daarom zijn liederen ook “voedsel voor de ziel”. Dingen waarvan je jezelf niet zozeer bewust bent worden aangeraakt en zo wordt hart en ziel gevoed en gevormd. 

De  muziek die gebruikt wordt op de genoemde cd sprak mij aan. Deels wordt gebruik gemaakt van de ouderwetse melodie, maar dan met iets meer ritme, en deels wordt  in een soort refrein meer uptempo gespeeld, meer naar de stijl van de Opwekkingsliederen. Mooi is dat. Ik ben wat kerkelijk gebied betreft opgegroeid in een gereformeerde kerk op het platteland. De melodie kende ik nog uit de  tijd toen ik als lagere school kind daar zat tussen de boerinnen met mooie klederdrachtkappen met gouden spelden en beukjes van interessante stoffen.

De woorden raken me: "met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik Heer U zoeken!" 

Daar werd bij mij het zaad gezaaid met woorden van God. Door de muziek van "The Psalm project" wordt een appèl gedaan op mijn geloofsgeschiedenis, en voel ik mij verbonden met mijn ouders, grootouders en allen die mij voorgingen. Door de nieuwe vormgeving wordt de link gelegd met deze tijd. Maar ook de woorden raken me, vooral het refrein: "met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik Heer U zoeken!". In Psalm 119 lezen we over de vreugde die we ervaren als we Gods wegen gaan.

Een paar weken geleden heb ik voor het eerst het lied "Met Heel Mijn Ziel" (Opwekking 758 – oorspronkelijk titel "My Soul Will Sing" van Stuart Townend) bewust geluisterd en ik werd gelijk heel enthousiast. De tekst kwam mij bekend voor, dus ik ging op onderzoek uit naar waar de tekst vandaan kwam. Wat was ik blij om de tekst van Psalm 103 bijna letterlijk er in te kunnen zien! 

Wat een prachtig Psalm!  Deze Psalm staat in het “Vierde boek” van de Psalmen. Het Bijbelboek Psalmen is onderverdeeld in vijf boeken. Het vierde boek is als het ware een doorleefde reactie op de klaagpsalmen, die voornamelijk in de eerste drie boeken voorkomen. Een dankbaar antwoord vanuit de ziel die door de diepten heen ontdekt heeft, wie God is en wat Hij doet.