Het is vandaag Hemelvaartsdag. Het is 40 dagen geleden dat Jezus opstond uit de dood. Drie dagen daarvoor was Hij aan het kruis gedood. Zijn volgelingen waren radeloos.

Wij kennen de hele geschiedenis. Zijn volgelingen toen niet. Zij gingen ervanuit dat Jezus dood was. Toen Maria van Magdala vroeg in de ochtend Zijn graf bezocht, liet Jezus, de opgestane Heer, Zich aan haar zien. Zij ging snel naar de andere volgelingen en zei tegen hen: “Ik heb de Heer gezien”.

Wat moet dat een ervaring geweest zijn. Hoe moesten ze dit begrijpen.

Zij konden de betekenis voor de gehele mensheid en schepping niet overzien. De dood was definitief overwonnen. Wat een genade valt ons ten deel. De feiten hebben niet langer het laatste woord. Ik probeer me te realiseren dat al die vaststaande feiten van gebrokenheid, zonde, machtsmisbruik, onderdrukking, niet het laatste woord hebben. Dit opstaan uit de dood is het eeuwige feit van redding, van verzoening, van eeuwig leven. Dit is het evangelie.

Jezus had gezegd: ”Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel bekleed zijn.”

(Lucas 24 : 29)

Zij moeten wachten en op Gods tijd gaan handelen. 

Wat deed Jezus terwijl zij wachten? Jezus liet Zich voor het eerst zien toen de discipelen bij elkaar waren. Hij kwam in hun midden en zei: ”Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.” (Johannes 20: 21)

De volgelingen kregen zo betekenis en werden op hun taak voorbereid.

Als wij ’s zondags bij elkaar zijn, is Jezus ook in ons midden. Hij leert ons denken, kijken, vergeven, liefdevol zijn. Hij bereidt ons elke keer voor op wat wij mogen doen. Hij leert ons met Zijn ogen kijken en zien. Elke dienst wachten we op God. Hij laat Zich zien.

Jezus liet Zich aan Thomas zien. Hij verscheen toen de volgelingen bij het meer van Tiberias gingen vissen. Hij verscheen aan de Emmausgangers.

Zo liet Jezus zien dat de volgelingen belangrijk voor Hem zijn. Hij leerde ze dat Hij de Messias was. Hij bereidde hen voor op hun komende taak. Wij worden voorbereid op wat we moeten doen. Ook wij zijn Zijn geliefde kinderen. Kijk goed. De voetstappen van Jezus zijn aanwezig in ons leven. Wat is dat inspirerend. Wat een liefde.

Dan na 40 dagen is het Hemelvaartsdag. Jezus trekt met zijn leerlingen de Olijfberg op. De leerlingen vroegen Jezus: “Herstelt U nu het koninkrijk van Israël?” (Handelingen1: 6). Hieruit blijkt dat ze niet begrepen wat er werkelijk gaande was. Het gaat niet over herstellen van Israel als staat. Jezus zegt: “De Heilige Geest zal over jullie komen en dan ontvangen jullie kracht en getuigen van Mij. Wacht op de Heilige Geest.” (Handelingen 1:8). Toen voer Jezus ten hemel.

Het is nu duidelijk dat wij een rol vervullen in het koninkrijk en daarvoor kracht zullen ontvangen. De discipelen gingen terug naar Jeruzalem. Ze bleven bij elkaar.  Ze baden en aten met elkaar. Ook werd de lege plaats die Judas had achtergelaten ingevuld.

De weg gaat verder. In afwachting van de komst en vervulling met de Heilige Geest.

Glorie aan Hem.