April is ‘de maand van de zending’ binnen onze kerk. Deze maand zullen de prediking, devotionals en diverse acties extra aandacht vestigen op ‘zending’.

Maar wat is ‘zending’ nu precies en hoe doe je dat? Setkin Sies zal in de komende 5 devotionals een aantal handreikingen doen om na te denken en bezig te zijn met zending. Dat doet hij aan de hand van 5 Engelstalige B’s, Be (zijn)-Bless (zegenen)-Belong (erbij willen horen) –Believe (geloven) –Behave (gedrag).

Vandaag het laatste deel 5: Behave (gedrag)

 "…Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart." 1 Sam 16:7b

Veel van onze reacties zijn een reactie op het gedrag van anderen. Zint ons dat gedrag wel of niet. Geven we het een 'like' of gaan we reageren. 

Ook veel theologische bespiegelingen hechten veel waarde en aandacht aan ons (negatieve) gedrag. We zijn fout en daardoor maken we fouten en daar moeten we hard aan werken. Alhoewel dat waar is, is het niet het vertrekpunt van Gods denken. Hij kijkt niet in eerste instantie naar onze fouten en beperkingen, Hij kijkt, vanuit Zijn liefde, naar Zijn creatie. Hij ziet niet eerst onze fouten, Hij ziet zijn geliefde kinderen, waar Hij naar verlangt en die Hem pijn doen.

Wat zien wij? En hoe komt het dat wij makkelijker Jezus’ schepping herkennen in iemand die ons minder of niet irriteert?

2 weken geleden hebben we met elkaar nagedacht over het belang dat de ander zich ‘thuis’ voelt, zich welkom weet. Daarvoor hoeft de ander zich niet eerst aan ons en onze gebruiken aan te passen. Gods liefde is onvoorwaardelijk en niet afhankelijk van het gedrag van mensen.

 

Als we naar veel kerken kijken dan bestaan die grotendeels uit ‘middenklasse’ burgers, werkende gezinnen met huisje, tuintje en vaak ook een hond.  Je zou je de vraag kunnen stellen of deze ‘middenklasse’ leefstijl een gevolg is van het christen-zijn of een maatschappelijk aanvaarde status waarmee we geen vlieg kwaad doen…

Laatst sprak ik met een man waarvan ik diep onder de indruk was. Hij zit zwaar in de schulden, heeft nog steeds een conflict met zijn ex-vrouw en is inmiddels hertrouwd met een vrouw met psychische problemen. Hij zit momenteel in de ziektewet en werkt voor 30%, vanwege de problemen. Echter hij klaagde niet, hij was God oprecht dankbaar voor de gelegenheid die hij kreeg om afhankelijk te zijn en te leren vertrouwen op God.

Hij voldoet absoluut niet aan het modelplaatje van onze middenklasse kerken, maar is wel een voorbeeld voor mij in het navolgen van Christus.

En misschien was ik hem wel voorbij gelopen als ik alleen maar gekeken had naar zijn ‘gedrag’ en ‘omstandigheden’ en had ik een mooi kind van God niet ontmoet.

 

De trits ‘Belong-Believe-Behave’ is heel bewust in deze volgorde gezet. Eerst mensen laten ervaren dat ze erbij horen, dat ze geliefd zijn, dan bidden dat ze die Liefde omarmen en pas daarna samen, geknield aan het kruis, werken aan ons gedrag, als antwoord op die Liefde die we ontvangen en omarmd hebben. 

Als je beseft dat jezelf ook geliefd en tegelijkertijd beperkt bent, door de fouten die je maakt, ontstaat er heel veel begrip en genade om anderen lief te hebben en toe te laten dat zij jou helpen en jij hen helpt om allemaal mooiere mensen te worden, zodat we met elkaar meer en meer op Jezus gaan lijken.