In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Wie was hij? Wat kwam hij doen? Wat kunnen we van en over hem leren? We doen dit aan de hand van de evangelist Johannes. Hij beschrijft wie Jezus was en wat hij kwam doen in zeven tekens. Deze week het eerste teken: Jezus verandert water in wijn (Johannes 2:1-11).

Hoe iemand is leer je uit wat iemand doet. Johannes geeft in de eerste helft van zijn evangelie een beschrijving van Jezus in zeven tekens die Jezus verricht. Hij doet dat niet zomaar. In zo’n teken, dat vaak een heel praktisch en aards probleem oplost, verwijst Jezus naar de geestelijke werkelijkheid die achter onze werkelijkheid ligt. Met deze tekens toont Jezus zijn grootheid (Joh. 2:11). Jezus is niet alleen gekomen om ons zijn eigen grootheid te laten zijn, maar ook de grootheid van de Vader (Joh. 1:14). Johannes beschrijft de tekens van Jezus om ons te helpen te geloven dat Jezus de Messias is (Joh. 20:30,31).

Vandaag komen we Jezus tegen op een bruiloft. Jezus is daar met zijn moeder en zijn leerlingen en nog veel meer andere gasten. Een bruiloft kon in die tijd wel zeven dagen duren. Het was de verantwoordelijkheid van de bruidegom als gastheer om te zorgen voor voldoende eten en drinken voor zijn gasten. Dat viel niet altijd mee, zoals we in dit verhaal zien!

Maria heeft in de gaten dat de wijn bijna op is, een blamage voor de gastheer. Zij deelt haar zorg met Jezus. Ze heeft geleerd om op Jezus te vertrouwen in alle aspecten van het leven en laat zich dan ook niet uit het veld slaan door zijn raadselachtige reactie dat zijn tijd nog niet gekomen is. In tegendeel, vol vertrouwen spoort ze de bedienden aan om te doen wat Jezus zegt, ‘wat het ook is’. 

Jezus laat vervolgens de bedienden zes grote watervaten tot de rand toe vullen. Daarna geeft hij de opdracht om er iets uit te scheppen en dat naar de ceremoniemeester van het feest te brengen om hem te laten proeven. Als ze met het water bij de ceremoniemeester zijn aangekomen, is het water in wijn veranderd. En niet zomaar, het is wijn van de allerhoogste kwaliteit geworden!

Het is niet voor niets dat Johannes dit eerste teken op een bruiloft situeert. De nieuwe tijd die aanbreekt met de komst van de Messias, wordt in de Bijbel op meerdere plaatsen verbeeldt in een groot bruiloftsmaal. God is de gastheer van dit feest en nodigt zijn mensen uit. In het Oude Testament en in de andere evangeliën komen we dit beeld al eerder tegen. 

Jezus laat in dit teken iets zien van hoe dat feest er uit ziet, hoe het er aan toe gaat in zijn koninkrijk. 

Het is de gewoonte om gasten eerst de goede wijn voor te zetten en later, als ze dronken zijn, de minder goede wijn te serveren. Maar zo zal het niet zijn in het koninkrijk. Daar zijn de rollen omgedraaid. Wat normaal en gangbaar lijkt, wordt omgekeerd. De eersten zullen de laatsten zijn, de armen en onaanzienlijken mogen vooraan staan, de beste wijn is voor het laatst.

Wijn heeft in de Bijbel een diepere betekenis. Het is een beeld van overvloed en vervulling. Verschillende profeten spreken over het herstel en de terugkeer van het volk Israël uit de ballingschap en gebruiken daarbij het beeld van de wijn (zie bijvoorbeeld Jer. 31:12, Joël 4:18 en Amos 9:13-14). Wijn die in overvloed beschikbaar is, ja zelfs van de bergen druipt, wijnbouwers die zullen drinken van de vrucht van hun eigen wijnstok, kortom beelden van vrede, rust en overvloed.

We kunnen in benarde, benauwde omstandigheden zijn in ons leven. Het feest lijkt over, de wijn is (bijna) op. Wie van ons kent zulke situaties niet? Je loopt vast, je kunt geen kant meer op, er lijkt geen uitweg meer. En een antwoord van boven blijft uit of is op zijn best raadselachtig. 

Toch is het goed ook in zulke situaties vol te houden, vast te houden aan wat Jezus gezegd heeft. Maria vertrouwt op Jezus ook al lijkt hij haar terecht te wijzen en ook de bedienden hebben er vertrouwen in. Ze vullen de vaten niet zo maar een beetje, ze vullen ze tot de rand!

En ergens te midden van al deze praktische, aardse zaken, komt daar het wonder. Het vertrouwen wordt beloond, het water verandert in wijn, het feest is gered. 

Met Jezus’ komst naar de wereld worden de zaken op zijn kop gezet. Hij bewaart de beste wijn voor het laatst. Laten we dat in alle omstandigheden van ons leven vasthouden en niet vergeten: the best is yet to come!