“De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn.”  - Psalm 27

"…Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loop nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” Johannes 8:12

Licht maakt alles zichtbaar en brengt leven. Licht onthult en laat alles in zijn werkelijke kleur en vorm zien. Het maakt het mogelijk dat wij kunnen zien. Zonder licht, zijn we blind. 

De primaire functie van licht is het verdrijven van duisternis. Jezus verdrijft de duisternis van ons hart. Jezus wil ons leven verlichten zodat we naar God, onszelf en de wereld in zijn licht, met zijn ogen van genade en liefde kunnen kijken. Als we hem, het Licht zelf, volgen lopen we niet in duisternis. 

Er bestaan allerlei kleuren licht, blauw, geel, rood...lichten die verkleuren en ons niet de werkelijkheid laten zien. Onvolmaakt licht, waar we gek genoeg vaak genoegen mee nemen. Maar Jezus is het volmaakte Licht - het witte licht dat alles zichtbaar maakt, en Hij schijnt als dat licht in onze wereld met waarheid en genade. En als wij hem toelaten, wil hij met zijn volmaakte licht in ons schijnen.Jezus zelf is een licht op ons pad omdat hij in ons leven schijnt als Redder, Rabbi, Heer en Vriend. 

Het licht van zijn genade confronteert ons met onze zonde, wanneer wij tot inkeer komen openbaart hij zich als onze Redder! En als wij beseffen dat hij met zijn genade in ons schijnt, maakt ons dit nederig en genadig naar anderen.

Als we Jezus als onze Heer leren kennen, betekent dit dat wij onze wil onder Zijn heerschappij plaatsen en voor hem leven. Jezus is Heer en hij verlangt om over ons leven te mogen regeren. Maar dat doet hij alleen met onze toestemming. De vraag is geven wij in blind vertrouwen de regie van ons leven over aan hem? Jezus biedt ons onder zijn heerschappij het leven in al zijn volheid, het leven dat alleen in hem te vinden is. Geloven we dat?  

Jezus is onze Vriend, dat is bijna niet te bevatten! Jezus de Heer van het leven zelf, is onze vriend. We zijn werkelijk nooit alleen! Hij is voor ons, naast ons en om ons heen. Het is belangrijk om ter harte te nemen wat Jezus zelf zegt over onze vriendschap met hem. In Johannes 15: 14 -15 zegt Jezus: “Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet: vrienden noem ik jullie omdat alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend gemaakt heb.” Er is geen geheim, we weten wat het is om als Jezus te leven en zijn vrienden te kunnen zijn. Hij wil in gesprek met ons gaan als een vriend. 

In het licht van Jezus als Redder, Leraar, Vriend en Heer, ervaren we Gods vergeving en liefde en leren we de taal en de cultuur van Gods koninkrijk. Het is niet de taal en cultuur van ons verleden dat ons leidt, maar wat in Gods Woord staat. Dit vraagt toewijding en liefde. 

In Mattheüs 5:14 zegt Jezus: "jullie zijn het licht van de wereld".  

Jezus gelooft meer in ons dan wij in onszelf! Hij weet dat wanneer Hij in en door ons heen zijn Licht mag schijnen en zijn wil mag doen, dat wij in hem het licht van de wereld zijn. Jezus is ons licht en ons behoud....Jezus, het licht op ons pad.