(naar Johannes 7)

Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar Wie de eer zoekt van Hem Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in Hem. (Joh.7: 18)

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden. (Joh.7: 37-38)

Sacramenten zijn werkzame tekenen van bijzondere genade die met woorden, symbolen en gebaren de liefde en trouw van God zichtbaar maken. De Rooms Katholieke Kerk kent er 7, als Protestantse Kerk kennen wij er twee, de doop en het avondmaal. Maar het begrip sacrament gaat eigenlijk over veel meer.  Wat Jezus ons verteld in Johannes 7 is dat wanneer we deel hebben aan Jezus. In hem geloven en van Zijn levende water geproefd hebben, hij ons als het ware verandert, transformeert in levende sacramenten. Als we het echte levende water hebben geproefd - en niet doen alsof we weten hoe dat smaakt, dan zend Jezus ons zoals de Vader hem zond. 

“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.” (Joh.20:21)

Als we dit water hebben geproefd dan zoeken we niet langer onze eigen eer, maar zijn de woorden ‘Uw Naam wordt geheiligd’ en ‘Uw wil geschiede’ ons dagelijks gebed en het verlangen van ons hart. We leven niet langer voor onszelf maar alles wat we doen en laten, doen we voor Jezus! (Kol.3:17 & 23) Voor Jezus die ons gezonden heeft…

Jezus belooft dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Dat is niet iets wat wij zelf bewerken, maar wat zijn Geest in ons in werking zet. Als Gods Geest in je woont is het niet de vraag of er wel iets van je uitgaat. Stromen van Levend Water stromen uit je binnenste! Het betekent dat of men het nu wil of niet, waar wij ook naar binnen stappen als iemand dicht bij ons komt, dan worden ze nat! Een 'heilige' een Christen is iemand door wie de aanwezigheid van God bij anderen komt. Hoe gebroken en gebrekkig we ook zijn…je hoeft niet bang te zijn. Jezus weet dat ook! Het is niet iets wat jij moet doen, maar wat de Geest in en met jou doet! Jezus het Levend Water, roept en brengt een stroom van levend water in jou tot leven. Wat hij van jou vraagt is dat je dicht bij hem blijft en zijn Geest in jou laat werken.

De Geest gebruikt juist onze gebrokenheid om te laten zien dat we werkzame tekenen zijn van bijzondere genade zijn, door Jezus aan ons bewezen. We zijn geliefden kinderen van God door wie hij de liefde en trouw van God zichtbaar wil maken in deze wereld. En zo zijn wij in Christus levende sacramenten door wie de genade en aanwezigheid van God bij anderen komt.