En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens;  wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. - 6:35

Het zesde hoofdstuk van Johannes begint met het verhaal van de eerste wonderbaarlijke spijziging. Nog voordat de menigte mensen om iets te eten vraagt is Jezus al met ontferming over hen bewogen om in eten te voorzien. 

En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit….(v.11)

"Het wonder gebeurd in het breken."* 

Een dag later wordt Jezus opnieuw door dezelfde menigte opgewacht. Jezus, kent hen. Hij zegt, jullie zijn niet naar mij gekomen om wie Ik ben en wat ik heb gedaan, maar jullie zijn gekomen omdat jullie van de broden hebben gegeten en verzadigd zijn.

Er ontstaat een gesprek over wat voor werk Jezus nu precies doet, en wie hij precies is en over manna in de woestijn bij Mozes… En terwijl ze nog verzadigd van het brood wat hij hen gisteren heeft gegeven bij hem staan geeft Jezus antwoord. Hij ziet hun geestelijke honger. Hij weet dat hun fysieke behoeftes hen op dit moment afleiden en voornamelijk bezig houden maar hij is gekomen, gezonden van de Vader, met innerlijke ontferming bewogen om juist in die honger te voorzien. Die onrust en honger in hun hart te stillen met Zichzelf.

Ik ben het Brood des levens. (…) Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is;  als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. (48, 51)

Dit brengt ons bij een andere maaltijd. Jezus nam het brood, ook hier dankte hij er voor, brak het en gaf het hun. Dit is mijn lichaam, dat voor jullie verbroken wordt. Hij nam de wijn, dit is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt.

Paulus zegt in 1 Kor.10:17 “Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.” Ook hier is het wonder in het breken. Wij zijn samen kerk omdat Jezus, het Brood des levens, zichzelf voor ons verbroken heeft. Jezus nodigt ons aan tafel, hij is met ontferming over ons bewogen. Hij heeft ons stuk voor stuk de liefde verklaard en wil zichzelf aan ons geven. Aanstaande zondag (8/10/'17) mogen wij met elkaar deze bijzondere maaltijd, het avondmaal vieren. Een maaltijd waar wij met elkaar met onze zintuigen proeven en eraan herinnert worden hoeveel Jezus van ons houdt en dat we in Christus verbonden zijn met elkaar. Christus is alles en in allen! (Kol.3:11)

*De uitspraak 'Het wonder gebeurt in het breken' is van Ann Voskamp, een belangrijk thema in dezelfde context in haar boek 'The Broken Way'.

Aan Tafel - Sela