Kerk Nazarener Rotterdam
Inloggen

Log in in uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud me

Graag wil ik u op de hoogte brengen van alle activiteiten rondom de eisen van het RIVM betreffende corona.

Er is een werkgroep (we noemen het gekscherend de veiligheidsraad).

Hier hebben we gezamenlijk de landelijke RIVM regels voor kerken, en de landelijke regels van de DAR voor alle Nazarener kerken omgezet in concrete gebruikersplannen.

Achtergrond

Jezus stelde het avondmaal in tijdens het Pesachmaal. Het Pesachmaal was een feestmaal ter ere van de bevrijding van de Joden uit Egypte. Dit feest staat uitgebreid beschreven in de Bijbel, in Exodus 12. Terwijl Jezus dit feestmaal met zijn discipelen vierde, gaf Hij er een nieuwe betekenis aan. Hij verbond de beker en het brood met zijn dood en onze bevrijding van het juk van de zonde:

Inmiddels ben ik een aantal weken aan de slag en begin ik mijn draai te vinden in het werk.

Ik ben echt nog meer onder de indruk geraakt van de inzet en betrokkenheid van vele gemeenteleden en anderen die wekelijks en soms bijna dagelijks actief zijn voor en in de kerk. Of het nu gaat om schoonmaken, gastvrouw zijn bij de Open Kerk, klussen in het gebouw, spullen sjouwen voor de Voedselbank, kleding sorteren voor de Kledingbank, de tuin verzorgen, oefenen voor de muziek, sleutelen aan de kwaliteit van het geluid, het voeren van gesprekken of bidden voor de wijk. Elke dag zijn we met elkaar bezig met elkaar, voor God en de buurt.

Handreiking gebed vanwege de corona-crisis

Naast dit artikel, kan je ook dit filmpje bekijken, dat gaat over wereldwijd gebed dit komend weekend.

 

“met het oog op een tijd als deze …..” Esther 4:14

Inmiddels is het dagelijks leven van ons allemaal getroffen door de corona-crisis. In dit artikel vind je in enkele eenvoudige stappen, een structuur om voor deze crisis te bidden.

(auteur: Ds Maarten van Immerzeel)

Introductie

“God wil geen ziekte, dus Hij geneest als we hem daar maar goed om bidden.” Kort samengevat, is dat de stellingname van sommige christenen. De theologie die daarachter steekt, rammelt echter aan alle kanten. Mensen worden teruggeworpen op hun eigen geloofsprestatie; ik moet goed bidden. Daar hangt mijn genezing of die van de ander vanaf. Deze houding kan zeer schadelijke gevolgen hebben. Toch is gebed om genezing een thema dat helemaal past in het christelijk geloof. Daarom gaan we, nu we het boek Jacobus bespreken waarin belangrijke dingen worden gezegd over de dienst van genezing, daar eens wat dieper op in.  Hoe kunnen we op een verantwoorde en onderbouwde manier omgaan met deze opdracht van de kerk?

 1. Geschiedenis van ziekenzalving

Zolang de kerk er is, zien we het sacrament van de ziekenzalving in haar bediening[1]. Dat geldt voor de kerken van het Oosten (orthodoxie) en die van het Westen (de Rooms – Katholieke kerk). In de westerse kerk is de betekenis en het gebruik van ziekenzalving langzaamaan veranderd. Zo zie je dat aan het eind van de Middeleeuwen, ziekenzalving een sacrament was geworden dat alleen bediend werd aan mensen die op sterven lagen. Zo werd ziekenzalving het sacrament voor de stervendenof laatste oliesel. Elementen als schuld en vergeving waren hier onderdeel van. Zo werd ziekenzalving niet een levengevend en troostend sacrament, maar was het er vooral op gericht om mensen in vrede met God, zichzelf en anderen te laten sterven.

Subcategorieën

Vanaf januari 2020 vindt u hier de informatie over ons 40-dagenproject 'Heer, leer ons bidden' - 40 dagen met het Onze Vader.

De 40-dagentijd start op woensdag 26 februari 2020.