Thuisliturgie - Pinksteren
zondag 31 mei 2020

Thema: 'Met God op missie'

Vanmorgen spreekt ds Stephen Overduin naar aanleiding van Handelingen 2:1-17.

 

10:00 uur

Gehele dienst

Klik hier, voor de gehele dienst, in één film. Veel mensen uit onze kerk hebben bijzondere bijdragen geleverd voor deze dienst. Waaronder een aantal mensen die openhartig vertellen over wat Pinksteren voor hen betekent. Dit is zeer de moeite waard.

Als je alleen de preek wilt bekijken, dan klik je hier.

Hieronder zie je de aparte onderdelen van de dienst. Het kinderwerk en het peuterwerk kan je ook hieronder downloaden.

 

Opening dienst

 

Openingslied

 • Ere zij aan God de Vader

 

Kindermoment

Het kinderwerk voor deze week, voor kinderen van 4 tot 12 jaar, vind je hier en hier. Er zijn ook twee kleurplaten die erbij horen!

Het Peuterwerk staat weer onderaan deze pagina.

 

Collecte"Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft." 2 Korintiërs 9:7

Ook in deze tijd, draait de kerk gewoon door, sterker nog, we missen huurinkomsten doordat ons gebouw niet gebruikt kan worden. Daarom zijn we dankbaar als u ook nu een gift of offer aan de collecte kunt bijdragen.

U kunt bijdragen via NL47 INGB 0002 3272 71 t.n.v. Kerk van de Nazarener Rotterdam ovv collecte. U kunt ook geven via de Givt App of met behulp van deze QR-code. Meer informatie over geven via Givt, vind je hier.

 

Bijdragen van Annette, René en Jacqueline. Zij delen hun beleving van Pinksteren met ons!

 

Zingen/luisteren

Luister naar of zing mee met de volgende liederen, ingezongen door onze muziekgroep.

 • Ik geloof in God de Vader

 • Loof de Here mijn ziel

 • Heilige Geest van God 

Open Altaar

We zijn in de aanwezigheid van De Eeuwige. Hij is met ons. Neem een moment van gebed en stilte.

 • Prijs God voor hoe geweldig groot Hij is!
 • Dank God voor Zijn trouw, genade, goedheid en liefde.
 • Bid voor mensen in de gemeente of je omgeving die kwetsbaar en/of ziek zijn (Zie gebedspunten, inloggen verplicht). 
 • Bid voor hulpverleners en anderen in vitale beroepen
 • Leg je noden en verlangens bij God.
 • Bid voor de vrede van Christus in de wereld en je leven.

 

Preek 'Met God op missie'

Vanmorgen spreekt ds Stephen Overduin naar aanleiding van Handelingen 2:1-17. Deze preek is de aftrap van de maand van de zending.

 

Slotlied & Zegen

 • Liefde God, o hoogste liefde

 

Ontmoetingsruimte Online

11:00u – ontmoetingsruimte Online, gelegenheid om gezamenlijk na te praten en samen te bidden. Hoe kom je erin? Vraag Pieter Wilson.

 

 

Overige liederen

Klik hier, voor aanvullende liederen voor deze dienst, uitgezocht door Annette Pinheiro.

 

 

Peuterwerk

Het pinksterverhaal
Vandaag vieren we het Pinksterfest. Je kunt dit moeilijke verhaal kijken via plaatjes, of bijvoorbeeld luisteren bij verhalen uit de schatkist van de EO.
 
“Het is de dag van het Pinkstereest, het is erg druk in de stad, ook de leerlingen zijn bij elkaar.
Plots komt er een hele harde wind, de leerlingen schrikken, wat gebeurt er nu?
Ook komen er allemaal vlammen, zit er vuur bovenop de leerlingen? Wat gebeurt er toch?!
Het wordt nog gekker, de leerlingen praten allemaal andere talen en toch kan iedereen ze verstaan. Hoe kan dat? Vragen de mensen. 
Het is de Heilige Geest! Zeggen de leerlingen. Jezus heeft de Heilige Geest gestuurd De Geest woont in ons hart.
Wauw! Denken de mensen. Dat willen wij ook! Ze zingen en bidden voor God en God hoort hen.
Iedere dag horen meer mensen van God. Samen bouwen zij kerk waar ze dicht bij God kunnen zijn en God kunnen eren”
 
 
 
 
Knutsel:we maken een kroontje met een vlammetje. Print het papier uit, dit kan als je het hebt op verschillende kleuren, maar wit papier kan ook dan kun je het inkleuren. De vlammetjes plak je op elkaar en van de stroken maak je een kroontje. Zo is de heilige geest ook bij de kids ;)