Thuisliturgie zondag 12 april 2020

PASEN
'Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.'

 

 Het schilderij met het thema van deze week vind je hier.

 

 

 PAASDIENST

Vanmorgen beginnen we om 9:30 met de digitale ontmoetingsruimte, om elkaar te kunnen groeten op deze Paasmorgen!
Om 10:00u start de dienst en om 11:00u willen we allemaal samen ‘U zij de glorie’ zingen, vanuit huis!

 

‘Jezus is waarlijk opgestaan!’

9:30 uur – digitale ontmoetingsruimte, gelegenheid om elkaar de Paasgroet te brengen! Hoe kom je erin? Vraag Pieter Wilson.

 

10:00 uur

 

Votum en groet (naar Galaten 1:3-5)

Spreek het volgende uit, om de dienst mee te openen:

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 
en van onze Heer Jezus Christus,
die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden
om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld
om ons nieuw leven te geven in Jezus Christus!
Dat is de wil van onze God en Vader.
Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. 
Amen.

 

Play-list hele dienst

Als je alle liederen inclusief preek, behalve het kindermoment, wilt luisteren: klik je hier. Deze duurt ca 55 minuten.
Vergeet in dat geval niet nog even te kijken naar de WEF-collecte voor de zending, en om tijd te nemen voor stil gebed.

 

Openingsliederen

 

Paasgroet vanuit de gemeente - klik hier.

Dit moet je gewoon zien. Leun achterover en geniet!

 

Optie: Kindermoment & lied

Vanmorgen wordt de Goede Week en Pasen uitgelegd aan de hand van Lego.
Een heerlijk feestelijk Paaslied voor kinderen vind je hier: ‘wij vieren feest!’

Het kinderwerk voor deze week, voor kinderen van 4 tot 12 jaar, vind je hier en hier.

En het Peuterwerk staat weer onderaan deze pagina.

 

Collecte – Wereld Evangelisatie Fonds

Deze week doen we in de Paasdienst de collecte voor het Wereld Evangelisatie Fonds (WEF). Dat voelt heel onwerkelijk door alles wat er hier gebeurt op onze stoep. Maar juist nu zijn onze handen ver weg heel bezig en nog meer nodig.

Het WEF betaalt de kosten van onze missiewerkers en maakt het mogelijk om daar te zijn waar we werkelijk het verschil kunnen maken. In principe wat we in Rotterdam doen op wereldschaal. Stap voor stap mensen helpen om te ontdekken dat God van hen houdt en dat hun noden en levens gezien zijn. Dag in dag uit voorleven dat het anders is als God ernaast mag staan.
Als u nieuwsgierig bent staat er hier een overzicht van wat er wereldwijd gedaan wordt met de Corona uitbraak en over wat het fonds betekent in de praktijk.

Met dat op ons netvlies vragen we u om bij te dragen aan het WEF op een manier die u en uw situatie past. Dat kan op NL47 INGB 0002 3272 71 t.n.v. Kerk van de Nazarener Rotterdam ovv WEF 2020 Dank voor uw ruimhartigheid!

U kan ook geven via de Givt App, met behulp van de QR-deze code. Meer informatie over geven via Givt, vind je hier

 

Zingen/luisteren

Luister naar of zing mee met één of meerdere van de volgende liederen:

 

Gebed

We zijn in de aanwezigheid van een levende God! Hij is met ons. Neem een moment van gebed en stilte.

  • Prijs God voor hoe geweldig groot Hij is, dat Jezus opstond uit de dood!
  • Dank God voor het nieuwe leven in Hem.
  • Bid voor het wereldwijde zendingswerk, juist tijdens de corona-crisis.
  • Bid voor mensen in de gemeente of je omgeving die kwetsbaar en/of ziek zijn (Zie gebedspunten, inloggen verplicht). 
  • Bid voor hulpverleners en anderen in vitale beroepen
  • Leg je noden en verlangens bij God.
  • Bid voor de vrede van Christus in de wereld en je leven.

 

Lied

 

Preek

Hier vind je de Paaspreek 'Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.' De Bijbellezing is uit Matteüs 28:1-7. Deze preek is het afsluitende deel zeven in de serie over het ‘Onze Vader.’

 

11:00u SlotliedU zij de glorie

Als slotlied zingen we samen met de hele gemeente, uit volle borst vanuit huis, ‘U zij de glorie!’

 

Doorpraten

Aan de hand van de volgende vragen, kan je verder nadenken of doorpraten ter plekke, via telefoon of Social Media. Je zou ook deze vragen met je kring (op afstand) kunnen bespreken.

  • Wat betekent Pasen voor jou?
  • Wat is het verschil tussen religie en een levende God?
  • Welk verschil maakt Pasen in jouw dagelijks leven?

 

Overige liederen voor Pasen

Klik hier, voor een playlist met prachtige Paasliederen, uitgezocht door Alice Sies.

 

Peuterwerk

 
Pasen
Zondag is het Pasen. Het paasverhaal kan lastig zijn voor jonge kinderen. Je kunt eventueel bespreken hoe een kind het vindt als papa of mama of zijn beste vriendje weg gaat en of ze dan blij zijn wanneer die terug komen. Misschien helpt dit om het bruggetje te maken.
De knutsel van de grotere kinderen van de bijbelbasics is te leuk om niet met de peuters te doen; dus veel knutselplezier!
 
 
Liedje: Onze Vader